Akció!

15. American ACC

Ebben az időszakban, amikor a „nagyhatalmak” szembenállása háborúval fenyegetett, L. Ron Hubbard megtartotta a Londoni kongresszust az emberi problémákról. Ezen a kongresszuson bemutatta a Személyzeti hatékonyság tanfolyam nevű bevezető szolgáltatást, és bejelentette A munka problémái című könyvet, amely a tanfolyam anyagául szolgál. Megnyitó előadásában hangsúlyozta mind a feladat sürgősségét, mind az ezek iránti igényt: „A mi küldetésünk nagy mértékben oktatási küldetés. És csak nemrég eszméltünk rá, hogy a tárgyunk magában foglalja az oktatás egészét.”

57 000 Ft

A 15. ACC-n tanította meg az egyszerűség alkalmazását, bemutatva azt, hogy milyen univerzális ereje van az egyszerűségnek az auditálásban, az oktatásban vagy akár a bolygószintű terjesztésben. Nem csak arra képezte ki az auditorokat, hogy hogyan auditáljanak, hanem arra is, hogy hogyan kommunikálják az adatokat, és hogyan oktassanak. Bemutatta a tanulási technológia előfutárait, a Tanulási processzeket, amelyek úgy vágtak keresztül a bonyolultságokon, mint forró kés a vajon. És mivel az auditoroknak szervezési know-how-ra is szükségük volt, az ACC-vel párhuzamosan részt vettek a Szcientológia csoportok vezetéséről szóló esti előadásokon is. Ez a másik előadás-sorozat ma Washingtoni előadások – Szervezés és személyzeti hatékonyság címen ismert. Röviden, L. Ron Hubbard óriási előrelépést tett a terjesztés terén, és miután felkészítette az ACC-tanulókat a frontvonalakon való munkára, kijelentette, hogy a 15. amerikai ACC volt az eddigi legsikeresebb.

„Tehát a Szcientológia terjesztésének része, mégpedig a leglényegesebb része a személyzetének a szakértelme – különösen a kulcsszemélyzetének a szakértelme. Ha pedig ezek az emberek jók mind a Szcientológia működtetésében, mind az emberek kezelésében és kontrollálásában, legyenek azok egyének vagy csoportok, akkor a Szcientológia nagy fordulatszámmal pörög. Ezen a módon folyik a terjesztése." – L. Ron Hubbard

1956 októberének elérkeztével egyik krízis a másikat érte a világ színpadán. Júliusban Nasszer, Egyiptom elnöke elfoglalta a Szuezi-csatornát, a Föld egyik létfontosságú olajszállítási útvonalát, ezért a brit és francia erők az egyiptomi légi támaszpontok bombázására készültek. Kubában forradalmárok harcoltak, aminek folyományaként évekkel később egy szovjet–amerikai konfliktus kis híján atomháborúba sodorta a világot.

Ron tudta, hogy a Szcientológia széles körű alkalmazása híján nincs remény a bolygó konfliktusainak végleges megoldására, ezért újra a terjesztés mindennél fontosabb feladatának szentelte figyelmét. Ugyanebben az évben korábban már elutazott az írországi Dublinba, ahol tesztelte és rendszerbe foglalta a korszakalkotó Személyzeti hatékonyság tanfolyamot. Ősszel kiadott két jelentős könyvet Szcientológia: A gondolkodás alapjai és A munka problémái – A Szcientológia alkalmazása a hétköznapok világában címmel. Az utca embere a Szcientológia alapelveiről szóló mindkét kézikönyvet azonnal el tudta kezdeni alkalmazni, hogy javítsa a saját, a családja, a barátai és a társai élőségét. Aztán október első hetében L. Ron Hubbard megtartotta a Londoni kongresszus az emberi problémákról előadás-sorozatot, amely megint csak a Szcientológia alapelvek alkalmazására helyezte a hangsúlyt a látszólag bonyolult emberi problémák teljes skálájának megoldása érdekében.

Miután visszatért Washingtonba, gyorsan nagyobb helyiségeket keresett a Szcientológia Alapító Egyház mellett, és új szálláshelyet rendezett be a közelben a tanulók számára. Személyesen határozott meg minden részletet, beleértve a berendezéseket és a dekorációt is. Miután minden a helyén volt – szintén a széles körű terjesztés jegyében –, Ron arra készült, hogy összehívjon egy igen különleges ACC-t.

Egy felhívás jelent meg az Ability magazin oldalain, amelyben „viharedzett veteránokat” kerestek a 15. amerikai haladó klinikai tanfolyamra, amelyet „személyesen L. Ron Hubbard vezet, oktat, ad elő, edz és felügyel” – akkor először Washingtonban, a 19th Street 1812. alatt. A viharedzett veteránok megkövetelése nem volt véletlen – a cél az volt, hogy e tanfolyam létrehozza „a Szcientológia kulcsszemélyzetét”.

Ezek a veteránok – különösen a korábbi ACC-k végzősei – hamarosan elárasztották az irodáját a jelentkezéseikkel. Mivel azontúl, hogy L. Ron Hubbard ACC-i akkor már legendásak voltak, ez volt az első általa tartott amerikai ACC az 1954 decemberében, Phoenixben tartott 9. ACC óta. A célja mindannak az alkalmazásával volt kapcsolatos, amit a korábbi haladó klinikai tanfolyamokon az auditoroknak tanított.

Az 1. ACC óta mindig is arra helyezte a hangsúlyt, hogy az auditálás alapjait belenevelje minden egyes tanulóba. Ahogy a jó képességű auditorok csoportja egyre gyarapodott, már épp ideje volt, hogy ez a sok munka meghozza gyümölcsét. Ennek eredményeként – közvetlenül a 9. ACC befejezése után – egy jellegében határozottan más haladó klinikai tanfolyam következett. Bár az oktatást mások tartották, a tanfolyam rendhagyó volt, ugyanis a tanulók ahelyett, hogy előadásokat láttak és hallottak volna Rontól, élőben látták és hallották, ahogy auditál.

Az Ability magazin egyik különkiadásának szalagcímében jelent meg a drámai hír: „TOVÁBBFEJLESZTETT KLINIKAI TANFOLYAM!” A cikk leírta, hogy végre létezik egy olyan képzési fejlesztés, amely megválaszolja az auditorok által már régóta feltett kérdést: „Pontosan mit csinál Ron egy esettel, hogy olyan eredményeket ér el, amilyeneket elér?” A cikk azt is leírta, hogy – a preclear beleegyezésével – hogyan helyeztek el egy nem látható helyen egy különlegesen kifejlesztett, csúcsmodern tévékamerát az auditálószobában, amely mutatta mind a precleart, mind L. Ron Hubbardot.

A zárt láncú tévének ez az első alkalmazása csak az egyik része volt a képzés három irányvonalának. Ezután jött az alkalmazás döntő fázisa, amelynek során az ACC-tanulók a közösség valamennyi rétegéből választották a preclearjeiket. Utána az irodájában megtartott auditori konferencián jelentették, hogy milyen processzeket futtattak, és hogy pontosan milyen eredményeket kaptak, L. Ron Hubbard pedig ott helyben megadta az útmutatást, amit a preclearre a következő ülésben alkalmazni kellett.

Olyan program volt ez, amelyen nemcsak hogy magasabb szintre emelte az auditori képzést, hanem bemutatót is tartott azokból a csodákból, amelyeket a Szcientológia képes elérni, így lehetőséget biztosítva arra, hogy a Szcientológia elveket sokkal átfogóbb területen alkalmazzák. L. Ron Hubbard ekkor arra készült, hogy egy teljesen új szintre emelje ezeket a fejlesztéseket, méghozzá nem is akárhol: az Egyesült Államok fővárosában.

Így 1956. október 15-én megkezdődött a 15. amerikai ACC. Ron a legelső előadástól kezdve arra tanította az auditorokat, hogy hogyan kommunikálják a Szcientológiát, hogy az valódi megoldásokat eredményezzen az egyes preclearre és úgy általában a társadalomra nézve is. Ugyanis a 15. ACC nagy horderejű felfedezése egyetlen szóból állt, amely eltávolítja az összekuszálódott gépezetet, az aberrációt. Ez az egyszerűség. És noha ezt a fogalmat természetéből fakadóan egyáltalán nem nehéz felfogni, gondoskodott róla, hogy az ACC tanulói stabil megértéssel rendelkezzenek rendkívüli fontosságáról:

„Tekintve a tényt, hogy egy személy csak a több módszer és több játszma irányába auditálható, visszahozni őt az egyszerűséghez a legnagyobb trükk ennek az univerzumnak a megépítése óta. Rendszerint, ha egyenesen megpróbáljátok őt visszahúzni az egyszerűség felé, azzal megfosztjátok őt az egész játszmájától, és összeomlik. És ezzel gyakorlatilag vége az esetének. Értitek?

Tehát azzal fogunk ezen az ACC-n foglalkozni, hogy miként teszitek meg ezt, és miként teszitek meg ezt könnyedén és jól az auditor és a preclear javára, és így tovább.”

Hogy érzékeltesse az egyszerűség valódi jelentőségét az esetek megértésében, ezen az ACC-n mondta el „A statikum története” című művét, amely örökre emlékezetes marad. Ez a hétmondatos mestermű, amelyet később Professzionális Auditor Bulletinként is kiadtak, nem csupán létfontosságú technikai információ, hanem maradandó stabil adat, amely kibogozza a teljes időnyom bonyolultságát.

Ezután, ahogy haladt előre az egyszerűség felé a terjesztés témájában, felfedte azt, amit az Ability magazin „Oktatási módszertan” néven írt le. És azzal kapcsolatban, hogy miért olyan kiemelkedő jelentőségű most az oktatás, ezt mondta a tanulóknak:

„A mi küldetésünk nagymértékben oktatási küldetés. És csak nemrég eszméltünk rá, hogy a tárgyunk magában foglalja az oktatás egészét – az egész ott van.”

Eközben a tanulókat a tanulási sebesség és az aberráció, illetve a döntési szabadság kapcsolatára tanította, valamint arra, hogy hogyan növelhető a tanulási sebesség, és ezzel a céllal adta át a valaha volt legelső Tanulási processzeket:

„Ezért tanítom nektek a Tanulási processzeket. Értitek? Ezért tanítom nektek a Tanulási processzeket. Mert van itt néhány processz, amelyek olyan fantasztikusan közvetlenek, hogy egyszerűen kiiktatjátok a preclearnek azt az erőfeszítését, hogy bonyolulttá tegye őket.”

Mivel ezek az oktatási felfedezések nagyon jelentősek voltak L. Ron Hubbard későbbi fejlesztései szempontjából, amelyek az oktatás színvonalának javítására irányultak a tanfolyamteremben és az egész társadalomban, innentől kezdve úgy utalt ezekre az előadásokra, mint a tanulási technológia kezdeteire.

Ám a kulcsszemélyzet szakértői szintre történő kiképzése határozottan magában foglalta a szervezeti alapok megtanítását – konkrétan: hogyan hozzunk létre és terjesszünk ki olyan csoportokat, amelyek a Szcientológia terjesztési pontjaiként fognak működni, és aztán újabb csoportokat hoznak létre, és hatványozott növekedést generálnak. Ezért az ACC-vel egy időben esténként tartott egy külön előadás-sorozatot, amelyben bemutatta a szervezés alapelveit, és mélyreható oktatást adott a Személyzeti hatékonyság tanfolyam előkészítéséről, adminisztrálásáról és szolgáltatásáról. Ez a történelmi jelentőségű sorozat, amelyen részt vett az Alapító Egyház minden munkatársa és akadémiai tanulója is, a Washington előadások – Szervezés és személyzeti hatékonyság címen vált ismertté.

Ennek részeként új technikai fejlesztések egész sorát is megtanította, többek között a következőket:

  • Posztulátumok – miért rejlik az erejük a döntési képességben.
  • Mimikriprocesszek – hátterük és elméletük.
  • „KRA”-háromszög – miért kell az ARK-t helyesen „KRA”-nak mondani.
  • Valenciazáródás – pontos mechanizmusa és eredete.
  • Gyógymódok – mi közük az alter-isnesshez, és hogyan igényelnek végül még több gyógymódot.

Ez az ACC hatalmas előrelépést jelentett a társadalomhoz való eljutásban, és november 23-i búcsúelőadásában L. Ron Hubbard annak tulajdonította az ACC sikerét, hogy a tanulók már eleve jól tudták az alapokat.

Végül a történelem minden eddiginél nagyobb terjeszkedésének előkészületeként arra utasította kiadóját, hogy ötszörözze meg a Szcientológia: A gondolkodás alapjai nyomtatási példányszámát, közben pedig folytassa ennek az összefoglaló műnek a fordítását. És ahogy ettől az egyszerű belépési ponttól tovább folytatta kutatásait, hamarosan elérkezett a következő nagy felfedezéshez: olyan processzek teljesen új sorozatához, amelyek még a legkezelhetetlenebb eseteket is feltörik.

DÁTUM:

1956. október-november

HELYSZÍN:

Washington, USA

TARTALOM:

• 26 CD előadás
• Átiratok
• Teljes szójegyzék
• Részletes tárgymutató

NYELVEK:

angol

Érdekelhetnek még…

  • Munka problémái

    8 600 Ft