Akció!

16. American ACC

Annak ellenére, hogy heves nyilvános vita folyt a radioaktív csapadékról, egyik „szakértő” sem ismerte annak teljes időnyomos történetét. Ennek következtében egyikük sem ismerte fel a benne rejlő igazi fenyegetést. Ahogy L. Ron Hubbard mondta: „»Nem láthatod. Nem érezheted. Nem…« – ezek a sugárzás teljes hatása mögött meghúzódó engramkifejezések.” Ezért közvetlenül a Sugárzásellenes kongresszus után, amelynek során felhívta a figyelmet arra, hogy az esetek egyre nehezebbé válása párhuzamban áll a légkörben lévő növekvő sugárzással, összehívta a 16. ACC-t, hogy sürgősen megtanítson az auditoroknak egy igazán történelmi jelentőségű auditálási megoldást: „Ezen az ACC-n a kommunikációval, a kontrollal és a havingness-szel fogunk foglalkozni. Ez minden, amivel foglalkozni fogunk.”

96 000 Ft

L. Ron Hubbard ezekben az előadásokban bemutatott – és egy élő auditálási ülésben demonstrált – egy olyan technikai áttörést, amelynek fontossága az ARK-éval ér fel, és amely eltávolítja az akadályokat a széles körű Clearré tétel útjából. A CCH később alapvető processzingrendszert képzett a Clear és OT felé vezető úton, és egy alacsonyabb gradienst biztosított minden eset belépési pontjához. Sőt, ugyanezt hamarosan auditorok számára is biztosította, olyan forradalmi eljárásmódokkal, amelyeket a CCH-felfedezések anyagából fejlesztett ki.

„Ennek az eljárásmódnak a célja, hogy a precleart olyan mélyről, amilyen mélyen csak el tudjuk érni a precleareket, egyenesen felvigyük olyan magasra, amilyen magasra csak fel tudjuk nyomni őket. Ezért a CCH-eljárásmód hatósugara sokkal nagyobb, mint bármilyen más auditálási eljárásmódé, amit valaha is kiadtunk." – L. Ron Hubbard

1957 elején a nyugati hatalmak és a Szovjetunió közötti feszültség nem mutatta az enyhülés semmi jelét. A szovjet hadügyminiszter bejelentette kormányának szándékát arra, hogy kémiai és biológiai fegyvereket adjon Oroszország termonukleáris bombáinak már amúgy is masszív arzenáljához. Amikor az USA elnökétől, Eisenhowertől a nukleáris fegyverkezés fokozását kérték 1956-ban, ő az új évet azzal a példa nélküli kongresszusi nyilatkozattal kezdte, hogy szándékában áll felhasználni bármilyen szükséges eszközt – beleértve a katonai erőt is –, hogy megakadályozza a kommunista terjeszkedést a Közel-Keleten. Ezalatt az USA Atomenergia Bizottsága továbbra is bizonygatta, hogy az USA-ban végrehajtott nukleáris fegyverkísérletek nem jelentenek fenyegetést az amerikaiak számára.

Még ha a sugárzás veszélyeit nem is értették, az biztos, hogy élénk viták folytak róla. A National Geographic egyik akkori cikkében, amelyben szerepelt egy nevadai sivatagi atomrobbantás szemtanújának beszámolója, a következőket írták: „24 órán belül ez a felhő a szétszóródó láthatatlan radioaktív részecskéivel végigvonult Utahon, Coloradón, Kansason, Missourin, és eljutott Ohio déli részéig.”

Ezek a részecskék valóban láthatatlanok, de – ahogy L. Ron Hubbard kutatásai feltárták – épp a láthatatlanságukban rejlik a veszélyük. Ugyanis egyik kormányzati szakértő sem volt képes megmagyarázni a sugárzás teljes időnyomos történetét. L. Ron Hubbard így fogalmazott:

„»Nem láthatod. Nem érezheted. Nem… « – ezek a sugárzás teljes hatása mögött meghúzódó engramkifejezések.”

Ami pedig a lényre gyakorolt hatását illeti:

„Mi történik akkor, amikor a személy elveszíti a jövőt? Nyilvánvalóan a jelenben zsúfolódik össze. Azt mondja: »Nincs idő«, és ez borzasztóan közel áll az igazsághoz. Ezért a havingnesse borzasztóan lecsökken. Ezért semmilyen haszna nem lesz a jelenből, még akkor sem, ha belekerült. Miért? Mert nincs jövője!

És a sugárzás egész témája abban a gondolatban foglaltatik benne, hogy nincs jövő.”

Erre a valóban globális fenyegetésre adott válaszként 1956 utolsó napjaiban összehívta a Sugárzásellenes kongresszust, amelyben felhívta a szcientológusok figyelmét arra, hogy 1950 óta a légkörben lévő sugárzás növekedésével párhuzamosan egyre nehezebbé válnak az esetek. Közvetlenül e kongresszus után, 1957. január 2-án egy sürgős helyrehozatali akciót indított el – mégpedig a 16. amerikai haladó klinikai tanfolyamot, amelyet a Szcientológia Alapító Egyházban tartottak Washingtonban, a 19th Street 1812.-ben.

És bár korábban L. Ron Hubbard figyelme elsődlegesen olyan processzek kifejlesztésére irányult, amelyeket rajta kívül a többi auditor is alkalmazni tud az esetek feltörésére, most igyekezett még mélyebbre nyúlni magukba az esetekbe.

Az eredmény egy olyan áttörés lett, amelynek fontosságát alig lehetett és azóta is alig lehet túlértékelni. Az ő szavaival:

„Tehát megtaláltuk az eset belépési pontját, és ez a havingness, és megtaláltuk annak a módját, hogyan juttassuk el a személyhez, és ez a kontroll és a kommunikáció – tehát CCH.”

Ez olyan felfedezés volt, amely messze megelőzte a korát. Noha a kutatásait részben az vezette, hogy fel kellett gyorsítani a Szcientológia terjeszkedését a lehetséges holokauszt fenyegetése miatt, az, amit most feltárt, messzemenő következményekkel járó auditálási áttörés volt – ugyanis ezek a CCH-ek hamarosan a Clearingeljárásmód létfontosságú részévé váltak, és attól kezdve olyan alapvető processzek lettek, amelyek lehetővé teszik az auditorok számára New Yorktól Tokióig, hogy felvigyék preclearjeiket az Operatív Thetán állapotába.

Bemutatott számos kapcsolódó fejlesztést is a preclear konfrontálási és as-iselési képességének helyrehozására, beleértve a következőket:

  • Képesség – a preclear képessége mindig ott van, az auditor csupán segít neki abban, hogy jobban előhozza azt.
  • Obnózis – a meghatározása és a mechanikái, a megfigyelés szerepe a kommunikációban, és az auditor szerepe abban, hogy rávegye a precleart az azzal való konfrontálásra, ami ott van, és amivel konfrontálni lehet.
  • Jó kontroll – mi az, hogyan érjük el, és miért nélkülözhetetlen a preclear felépülésében.
  • Realitásskála – hogyan működik, mi a kapcsolata a havingness-szel, és részletes leírás a skála minden egyes pontjának megnyilvánulásáról.
  • Látás – a thetán nem a szemén keresztül néz, hanem a szeme előtt lévő aranykorongokon keresztül, és mi köze van a romló látásnak a konfrontáláshoz.
  • A csapdák anatómiája – kapcsolatuk a duplikálási és konfrontálási hajlandósággal.
  • Ártó tett–motivátor-sorozat – a mögötte meghúzódó elmélet, és hogy ez miként követi Newton mozgástörvényeit.
  • Beingness – a beingnesshez vezető út a test kontrollálására való egyre nagyobb képesség.

A CCH-ek kibocsátásával L. Ron Hubbard elindította az auditálás új korszakát, és előkészítette az utat a széles körű Clearré tételhez. A 16. ACC-t elvégző auditorok szétrajzottak az USA minden részébe, hogy alkalmazzák és terjesszék mindazt, amit megtanultak. Mindeközben olyan eljárásmódok sorát fejlesztette ki a CCH-felfedezések anyagából, amelyek hamarosan forradalmasították az auditorok képzését.

DÁTUM:

1957. január-február

HELYSZÍN:

Washington, USA

TARTALOM:

• 40 CD előadás
• Átiratok
• Teljes szójegyzék
• Részletes tárgymutató

NYELVEK:

angol