Vásárlási feltételek

 1. rész: Vásárlási feltételek
 2. rész: Jelentkezési és beiratkozási nyilatkozat Bevezető Szcientológia szolgáltatásokhoz

 

Vásárlási feltételek

1. A Szolgáltató

1.1 A shop.budapestorg.hu könyv és tanfolyam webáruházat a Szcientológia Egyház Központi Szervezete (továbbiakban: Szolgáltató) üzemelteti.

1.2  A Szolgáltató adatai:

Név:  Szcientológia Egyház Központi Szervezete
Székhely:  1138 Budapest, Váci út 169.
Adóigazgatási szám:  18297052-2-42
Bejegyzési szám:  66.534/1991/76-I
Email cím:  budapest@scientology.net

2. A szolgáltatás igénybevétele

2.1 A megrendelések leadása az Online tudástár webáruházban kizárólag elektronikus úton lehetséges, interneten keresztül a shop.budapestorg.hu webcímen. Telefonon, faxon, e-mailen, levélben leadott rendeléseket a Szolgáltató nem fogad el. A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató szintén elektronikus úton küldi el a felhasználók részére. A rendelés leadása előtt a felhasználónak lehetősége van a regisztrációkor megadott adatok módosítására. A megrendelés interneten kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, melynek tartalma archiválásra kerül és utólagosan hozzáférhető, visszakereshető.

2.2  Ha a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató a Vevőt erről haladéktalanul tájékoztatja, és az esetlegesen interneten előre kifizetett ellenértéket visszautalja a Vevő részére, a tájékoztatást követően legkésőbb 30 napon belül. E kötelezettség teljesítése azonban nem mentesíti a Szolgáltatótaz esetleges szerződésszegés egyéb következményei alól.

2.3  A Szolgáltató a felhasználó megrendelésének megérkezését elektronikus úton haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül köteles visszaigazolni. Amennyiben fenti határidőben Szolgáltató a megrendelést nem igazolja vissza, a felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól.

2.4  A leadott rendelésektől való elállási jog gyakorlására vonatkozó törvényi szabályozást a 17/1999. (II.5). kormányrendelet tartalmazza.

2.4.1  A 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet értelmében a vásárló indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől számított 8 munkanapon belül.

2.4.2  Kézhezvétel alatt házhozszállítás esetén a futártól való átvétel napja értendő.

2.4.3  A visszatérítés nem érvényes a szállítási költségre.

2.4.4  A termékeket csak sértetlen állapotban a számla, vagy annak másolata ellenében áll módunkban visszavenni.

2.4.5  Az elállás joga nem gyakorolható olyan áru értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza, valamint, ha a termék csomagolását a Megrendelő felbontotta.

2.4.6  Abban az esetben, ha a terméket a Vevő használatba vette, és nem tudja sérülésmentesen cégünk részére visszajuttatni, nem vállaljuk a termék visszavásárlását.

2.4.7  A sértetlen termék visszaküldésének költsége a Megrendelőt terheli. Az utánvéttel küldött csomagokat nem áll módunkban átvenni.

2.4.8  Ha a kiszállítás ingyenesen történt, a Megrendelőnek meg kell térítenie a szállítás költségét is, amit kedvezményként a Szolgáltató elengedett a házhoz szállításkor.

2.4.9  A sértetlen terméket a számlával vagy annak másolatával a Vevő a saját költségén küldi vissza a Szolgáltató címére. Jogszerű elállás esetén a Szolgáltató köteles 30 napon belül visszatéríteni Vevőnek a vételárat. Elállás esetén a Vevőt kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli.

2.5  A Szolgáltató, mint eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban és a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben foglaltak az irányadóak.

2.6  Ha a megrendelt árucikk hibás, esetleg a szállítás során megsérült, akkor azt Szolgáltató díjmentesen kicseréli. Amennyiben a cserére nincs mód, a Vevő választása szerint árengedményt kaphat vagy elállhat a vásárlástól.

2.7 A Szcientológia Egyház Központi Szervezete megtesz mindent azért, hogy a www.shop.budapestorg.hu weboldalon megjelenő adatok (vallási kiadványok ára, elérhetősége, leírása stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a 17/1999. (II.5.) kormányrendeletben és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadóak.

2.8  Amennyiben rendszerhiba miatt valamely vallási kiadvány ára hibásan jelenik meg a weboldalon, vagy a megrendelés visszaigazolásában hibásan szerepel, úgy Szolgáltató értesíti erről a Vevőt, és az ilyen megrendeléseket semmisnek veszi.

2.9  A Szolgáltató a megrendelt termékeket – érvényes, teljesíthető megrendelés esetén –  Szállító partnere által juttatja el a Vevőkhöz. Kiszállítást kizárólag Magyarország területén belül vállalunk. A szállítási idő 2 munkanap, ami utánvétes fizetési mód esetén a megrendelés leadásától, online fizetés esetén a fizetéstől, előre történő átutalásos fizetési mód esetén a megrendelés összegének Szolgáltató bankszámlájára történő beérkezésétől számít.

2.10  A felhasználó teljes körű felelősséggel tartozik minden olyan rendelésért és egyéb tranzakcióért, amelynek során a jelszava felhasználásra került. Erre való tekintettel kérjük, gondoskodjon jelszava megfelelő titokban tartásáról. A felhasználó ezen felelőssége nem áll fenn, ha jelszava saját hibáján kívül került illetéktelen személy(ek)hez. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a rendelés nem teljesítéséből, késésből, a szolgáltatás leállásából eredő, és/vagy az esetleges üzleti vagy magántermészetű információk elvesztéséből vagy egyéb anyagi veszteségből fakadó károkért.

3. Adatvédelem

A Szolgáltató a birtokába jutott adatokat bizalmasan kezeli, kizárólag a rendelések teljesítéséhez és vásárlással kapcsolatos célokra használja fel. A Vevők adatait harmadik félnek nem adjuk át, kivéve a szerződött szállítópartnerünknek, a teljesítéshez szükséges adatokat (Vevő neve, szállítási cím, telefonszám). Adatainak kezelésekor 1992. évi LXIII. Tv. rendelkezései alapján, az Adatvédelmi Törvénynek megfelelően járunk el.

4. A termékekről

4.1 A www.shop.budapestorg.hu weboldalon megrendelhető Dianetika és Szcientológia könyveket eredeti formájukban adjuk közre, és mindegyik részét képezi az L. Ron Hubbard által létrehozott vallásos irodalomnak és műveknek. A könyvek a szerző megfigyeléseit és kutatásait örökítik meg az ember természetének és minden egyén mint szellemi lény képességeinek tárgyában, nem pedig a szerző, a kiadó, a Szcientológia Egyház Központi Szervezete vagy bárki más ígéreteit tartalmazzák.

4.2  Sem a Dianetika, sem a Szcientológia nem úgy kerül felajánlásra és nem úgy tünteti fel magát, mint testi gyógyítás, és nem is történik semmi ilyen értelmű kijelentés. A Szolgáltató nem ajánlja a könyveket olyan egyéneknek, akik testi vagy mentális betegségek kezelését várják azoktól, hanem képesített specialisták által végzett megfelelő orvosi vizsgálatot ajánl a fizikai állapotok megállapítására, mielőtt ezek szellemi okával foglalkozna.

4.3  A weboldalon a könyvekhez írt termékleírások az üzemeltetők saját és mások személyes tapasztalatain alapulnak, és semmiképpen sem foghatók fel ígéretnek a Szolgáltató részéről. A Dianetika és a Szcientológia előnyeinek megtapasztalásához az egyén elkötelezett részvételére van szükség, mivel ezek csak a saját erőfeszítései árán valósíthatók meg. Bizonyítható tény, hogy az e könyvekben leírt módszerekkel az egyén intelligenciája növekedhet, képességei javulhatnak, tanulási problémái megszűnhetnek vagy enyhülhetnek stb. Ám mivel ehhez az egyén saját erőfeszítése szükséges, ezért semmilyen javulásra nem vállal garanciát a Szolgáltató.

4.4  A Vevő tudomásul veszi, hogy semmilyen reklamációval, kártérítéssel nem élhet, amennyiben valamely könyv(ek) megvásárlása után nem ér el javulást a saját vagy más(ok) életében. Tudomásul veszi, hogy a könyvekben található adatok és eljárások működőképessége azon múlik, hogy mennyire képes alkalmazni azokat a saját vagy mások életére.

5. Egyéb rendelkezések

5.1  A Szolgáltató rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

5.2  A Szolgáltató jogosult a felhasználó részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a felhasználó a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a felhasználó által a regisztrációkor illetőleg egyébként a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak illetőleg helytállóak.

5.3  A felhasználó az 5.2 pontban hivatkozott önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni, ezt az dianetika@budapestorg.hu címre küldött levéllel teheti meg. Ebben az esetben a Szolgáltató a visszavonást követően a felhasználó részére több hírlevelet illetőleg egyéb reklám levelet nem küld, továbbá törli a felhasználó adatait a hírlevélre feliratkozott felhasználók adatai közül.

5.4  Fogyasztói panaszügyintézés írásban történik, az dianetika@budapestorg.hu címen.

Tudomásul veszem, hogy a Szcientológia Egyház Központi Szervezete (székhelye: 1138 Budapest, Váci út 169.) adatkezelő által a shop.budapestorg.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek Stripe Payments Europe, Ltd.-nek, mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, e-mail cím, telefonszám, számlázási adatok, szállítási adatok.
Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a Stripe Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://stripe.com/en-hu/legal

Jelentkezési és beiratkozási nyilatkozat Bevezető Szcientológia szolgáltatásokhoz


KI FELELŐS AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAINAK A KEZELÉSÉÉRT?
 

A Nemzetközi Szcientológia Egyház (Church of Scientology International, továbbiakban: CSI; székhely: 6331 Hollywood Boulevard, Los Angeles, CA 90028, Amerikai Egyesült Államok), határozza meg, hogy a helyi Egyház, ahol ezt a nyilatkozatot aláírja, és a CSI miként használja az ön személyes adatait a Bevezető Szcientológia szolgáltatások megfelelő nyújtása érdekében, illetve annak érdekében, hogy a továbbiakban folyamatos tájékoztatást kaphasson egyéb Dianetika és Szcientológia anyagokról és szolgáltatásokról. Ha további információkat szeretne kapni arról, hogy a személyes adatait miként kezeljük, kérjük, olvassa el a hátoldalon található Adatvédelmi tájékoztatót vagy vegye fel a kapcsolatot az Adatvédelmi tisztviselőnkkel az alábbi címen: dpo@scientology.net.

Jelen nyilatkozat kipipálásával kérem, hogy a Szcientológia Egyház Központi Szervezetébe (1138 Budapest, Váci út 169.) (a továbbiakban: „Egyház”) fogadjanak el Bevezető Szcientológia szolgáltatásra.

Jelen nyilatkozat aláírásával tudomásul veszem és egyetértésemet fejezem ki az alábbi információkkal és feltételekkel kapcsolatban:

 1. A Bevezető Szcientológia szolgáltatások a Szcientológia életjobbító tanfolyamokat foglalják
 2. A Szcientológia egy vallás. A Szcientológia tanításainak és gyakorlatainak alkalmazása révén sokan küzdöttek le életbeli problémákat és haladtak a szellemi felvilágosulás felé vezető úton. Ugyanakkor a Szcientológiában nem hinni kell, a Szcientológiát gyakorolni kell. A Szcientológiában semmi sem igaz, ami nem igaz az ön számára a megfigyelései és a tapasztalatai alapján. A Szcientológia tanításai, amelyeket a Szcientológia alapítója, Ron Hubbard hosszú évek során fejlesztett ki, lefedik az élet számos vonatkozását. A Szcientológia az L. Ron Hubbard által felfedezett válaszokat tartalmazza, amelyek a boldogság, a képesség és a szellemi megvilágosodás megteremtésében ténylegesen működnek. Azonban az Egyház nem tesz semmilyen ígéretet és nem állít semmit, tekintve, hogy a siker az illető saját tanulási vágyán és a tanítások életre történő alkalmazásának szándékán múlik.
 3. A Szcientológia szolgáltatás nem tekinthető befejezettnek addig, amíg én magam nem vagyok elégedett a szolgáltatáson elért előnyökkel. Új szolgáltatásba csak akkor kezdek bele, ha teljes mértékben elégedett vagyok azzal, amit az előző szolgáltatáson elértem.
 4. Az Egyház fenntartja a jogot arra, hogy bármely személy szolgáltatásra történő elfogadását vagy bármely szolgáltatás nyújtásának folytatását visszautasítsa.
 5. Miközben Bevezető Szcientológia szolgáltatást veszek igénybe, gondoskodom arról, hogy megfelelően kipihent és kellően táplált legyek.
 1. Ez a „Jelentkezési és beiratkozási nyilatkozat Bevezető Szcientológia szolgáltatásokra” bármely Szcientológia Egyházban, bármilyen fajta Szcientológia bevezető szolgáltatásként igénybe vehető hitéleti szolgáltatásra.
 1. Csak akkor veszek részt ezeken a szolgáltatásokon, ha ehhez fizikálisan és mentálisan megfelelő állapotban vagyok. A nyújtott szolgáltatások nem a test betegségeinek a megállapítására szolgálnak, vagy arra, hogy bármely orvostudomány vagy technika tanításába vagy gyakorlásába bocsátkozzanak. Ez a szolgáltatás a Szcientológia vallás gyakorlatainak része, és semmilyen egészséget érintő vagy egészséget javító tevékenység nem történik.
 1. Jóhiszeműen, saját szándékomból jelentkezem, hogy a szolgáltatásokból minden lehetséges személyes nyereséghez hozzájussak, és nem valamilyen más céllal veszek részt ezeken.
 2. Tudomásul veszem, hogy az Egyház a szellemi fejlődésem irányítása és az azzal kapcsolatos tevékenységek részeként feldolgozhatja a személyes adataimat, amelyeket azokhoz a Bevezető Szcientológia szolgáltatásokhoz kapcsolódóan gyűjtött, amelyekre beiratkoztam. E tekintetben az alábbiakban kerül kifejtésre, hogy az Egyház miként kezeli a személyes adataimat, amit a jelen Jelentkezési és beiratkozási nyilatkozathoz csatolt Adatvédelmi tájékoztató szabályoz.
 3. Szellemi haladásom szempontjából azt is tudomásul veszem, hogy az Egyház különféle papír alapú, írásbeli feljegyzéseket tárol rám vonatkozóan. Ilyen pl. az úgynevezett „Központi nyilvántartó”, amely a köztem és az Egyház között folytatott levelezéseket és telefonhívások feljegyzéseit, az általam adott hitéleti hozzájárulásokat, adományokat, igénybe vett szolgáltatásokat és megvásárolt anyagokat tartalmazza, valamint az úgynevezett „Tanulói dosszié”, amely az általam elvégzett szemináriumokkal és tanfolyamokkal kapcsolatos feljegyzéseket

Megértettem, hogy a szellemi haladásom során lehetőségem van segítséget kapni az Egyháztól személyes etikai kérdésekben. Tudomásul veszem, hogy az erre vonatkozó feljegyzések az úgynevezett „Etika dossziéba” kerülnek. Ezek a papírdossziék, amelyek a magánéletemre vonatkozó információkat tartalmaznak, a gyónási titok körébe tartoznak, biztonságban vannak tárolva és kizárólag az Egyház illetékes szellemi tanácsadói férnek hozzá.

 1. Tudomásul veszem, hogy a Bevezető Szcientológia szolgáltatásokat nem kaphatják olyanok, akiket mentális vagy érzelmi rendellenességek kezelésére működtetett intézményekben kezeltek, vagy akik még nem mentesültek az esetleges büntetett előélethez fűződő hátrányok alól, vagy olyan személlyel állnak közvetlen vagy közvetett kapcsolatban, aki ismerten ellenséges a Szcientológiával szemben. Kijelentem, hogy kizárólag akkor írom alá ezt a jelentkezési és beiratkozási nyilatkozatot, ha a fentieknek megfelelően alkalmas vagyok a Bevezető Szcientológia szolgáltatásra. Ha bármilyen kétségem van e pontot illetően, tisztázom, mielőtt tovább haladnánk.
 2. Tájékoztatást kaptam arra vonatkozóan, hogy a Szcientológia valláson belül részletes etikai és igazságszolgáltatási kódexek és eljárások léteznek a viták korrekt, igazságos és a tanokkal egyező rendezésére. Ennélfogva egyetértek azzal, hogy amennyiben nézeteltérésem vagy vitám van bármely Szcientológia Egyházzal, azt elsődlegesen a Szcientológia etikai és igazságszolgáltatási eljárásai révén próbálom megoldani.
 3. Tájékoztattak róla és megértettem, hogy az Egyház kiértékelő kérdőíveket vagy „teszteket” használ tagjai szellemi fejlődésének felmérésére és a széles közönség esetében időnként bevezető lépésként. Ezek a tesztek a Szcientológia alapelvein alapulnak, és semmilyen pszichológiai vonatkozásuk nincsen.
 4. A szolgáltatáson való részvételem során találkozhatok az Egyház által használt Hubbard Elektrométerrel vagy más néven E-méterrel. Tájékoztattak róla és megértettem, hogy az E-méter a Szcientológia Egyház által használt hitéleti kegytárgy, valamint, hogy az E-méter önmagában nem csinál semmit, kizárólag a használatára képesített lelkészek és lelkésztanulók használják, hogy segítsenek a híveknek megtalálni a szellemi gyötrelem forrását.

Kijelentem, hogy az általam adott valamennyi adat valós/igaz.

A JELENTKEZÉSI ÉS BEIRATKOZÁSI NYILATKOZAT KIPIPÁLÁSÁVAL IGAZOLOM, HOGY FIGYELMESEN ELOLVASTAM EZT A JELENTKEZÉSI ÉS BEIRATKOZÁSI NYILATKOZATOT, VALAMINT A HOZZÁ TARTOZÓ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓT. TELJES MÉRTÉKBEN MEGÉRTETTEM ÉS ELFOGADTAM A TARTALMUKAT, ÉS TISZTÁBAN VAGYOK A KÖVETKEZMÉNYEKKEL, AMELYEKET ELFOGADOK.