Akció!

3. dél-afrikai haladó klinikai tanfolyam jegyzet

Ha nincsenek meg a szükséges anyagaid hozzá, akkor tedd a kosaradba azokat is. Itt lent, a terméklap alatt találod az ehhez a tanfolyamhoz tartozó könyveket, előadásokat.

2 890 Ft

IDŐTARTAM:

36 óra

NYELVEK:

csak angol

TELJES LEÍRÁS:

Ron hét és fél év alatt – minden más mellett, amire figyelmet kellett fordítania – több mint 1000 haladó klinikai tanfolyami és professzionális tanfolyami előadást tartott, amelyeken az összes elképzelhető nézőpontból leírta az elmét és a szellemet, valamint feltérképezte a magasabb állapotokba vezető utat. Ekkor viszont nekivágott, hogy legyőzze a hátralévő egyetlen akadályt: a kemény esetek legkeményebbjeinek feltörését. Közvetlenül a Dél-afrikai Anatómia kongresszus után megtartotta a 3. dél-afrikai haladó klinikai tanfolyamot, ahol megtanította a Pre-havingness skála használatát, egy új felbecslési skáláét, amelyet az esetek vízválasztó pontjaként azonosított: Az ennek a skálának a használatára épülő processzekre kiképzett ACC-auditorok rövid idő alatt végeztek a „legkeményebb” esetekkel is – négy héten belül mindegyiket feltörték. Mindez egy olyan további fejlesztést eredményezett, amely – az ő szavaival élve – „történelmet írt”: Ez volt a Célok és a Célok felbecslése. Az általa a legutóbbi ACC-n tanított technológia nem csupán emberek egész lavináját indította el a Clear állapotba, de az SOP Célok egyenesen az auditorképzés egy teljesen új szintjéhez vezettek – a legendás Saint Hill-i különleges tájékoztató tanfolyam kezdetéhez és a Híd végső befejezéséhez.

Amit a múltban megtanultunk, az a jövőre még jobban illik. A Dianetika és a Szcientológia kifejlesztése szinte visszafelé történt. Közepesen magasról nagyon magasra mentünk, aztán elindultunk lefelé, hogy megtaláljuk az alacsonyabb gradienst, és azt, ahol az emberek élnek. Nos, most már elérkeztünk oda, rendelkezünk az alacsonyabb gradienssel, és tudjuk, hol élnek az emberek. Csak ne felejtsétek el, hogy a fennmaradó rész a múltban már ki lett fejlesztve, és azt se, hogy már rendelkeztek vele. Tehát ne veszítsétek el a régi adatokat, és ne mondjátok, hogy »nos, Ron folyton meggondolta magát«. Nem, Ron egyszerűen csak új, alacsonyabb szinteket keresett, és ez most már megvan.

„Úgy fogjátok találni, hogy az ezen az ACC-n tanított adatok széles körben felhasználhatóak. Egészen biztos vagyok benne, hogy továbbra is nagyon-nagyon hosszú ideig széles körben használatban lehetnek." – L. Ron Hubbard

Ron az összes többi teendő mellett, amelyre figyelmet kellett fordítania az adminisztráció és a terjeszkedés területén, hét és fél év alatt 22 ACC-t, összesen 931 előadást tartott, és ezeken minden elképzelhető nézőpontból leírta az elmét és a szellemet, valamint feltérképezte a magasabb állapotokhoz vezető utat. Bár e teljesítmény példa nélkül álló nagyságrendje bárkiben tiszteletet ébreszt, ennél is nagyobb jelentőséggel bír az, amit ezek az előadások képviselnek: egy olyan, egységes technológiát, amely mindig is a szabadság kapuját fogja jelenteni a Földön élő összes lény, a jelenlegi és minden azt követő generáció számára.

És ekkor, 1961. január 23-án belekezdett a 3. dél-afrikai haladó klinikai tanfolyam tanításába Johannesburgban. Ez volt az első és egyetlen Dél-Afrikában tartott ACC, és egyben a valaha tartott utolsó ACC is, mivel nem csupán az utolsó simításokat és a záró felkiáltójelet jelentette a kutatás és fejlesztés egy egész fázisa végén, de a következő fázis hatalmas jelentőségű kezdetét is.

A háttértörténet, amely a dél-afrikai útja mögött áll, jelenti a betetőzését mindannak, amit elérni próbált az első haladó klinikai tanfolyam 1953. októberi elindítása óta. Ez konkrétan egy olyan auditálási technológia volt, amellyel bármely esetet el lehet juttatni a Clear állapotba, valamint olyan képzési eljárásmódok, amelyek minden auditort képessé tesznek arra, hogy ezt a célt bármely preclearnél elérje. Az ülés-előkészítés és a regimenek által képviselt felfedezés (1. Saint Hill-i ACC) a Mintaüléssel és egy új standard auditálási eljárásmóddal (22. amerikai ACC) együtt a világ összes HGC-jében következetesen és gyorsan Clearré tette az eseteket.

Ahogyan azt L. Ron Hubbard elmondta, ekkor ismerte fel, hogy az esetek kezdeti feltörése volt az egyetlen hátralévő akadály, amely a széles körű Clearré tétel előtt állt.

„Egy nem teljes ismeretanyag létezése nagyon veszélyes dolog. Ez azt jelenti, hogy az ember nem teheti meg azt, hogy kihagy egy esetet itt, egy esetet ott, és azt mondja: »Nos, megcsináljuk az esetek bizonyos százalékát, és ez így rendben van.« Nem, ez nem elég jó. Ez még csak félig sem jó. Ez egy nagyon gyatra dolog. Ha kihagyunk egy esetet, azzal összeomlasztjuk az egészet. Tehát e felé a dolog felé haladtam.

Ezzel összhangban pedig, minél több nyereséget érünk el az alacsonyabb gradienseken, annál gyorsabbá válik a Clearré tétel.”

És melyik ország lenne alkalmasabb az összes eset kiindulási pontjának felfedezéséhez, mint Dél-Afrika, amelynek aktív és terjeszkedő területe van, mégis egy sor egyedi körülménnyel rendelkezik:

„Tapasztalataim szerint a dél-afrikai esetek voltak a legkeményebb esetek a világon. Ezek az esetek hosszú időn át elszórtan jelen voltak a központi szervezetekben, és így tovább.”

1960 szeptemberében tehát Johannesburgba repült. Megvásárolt egy, a városra néző modern házat, és azonnal belekezdett abba, amit ő egy mindenre kiterjedő kutatási programnak nevezett. A johannesburgi HGC volt a tesztelési területe, és a felügyelete alatt két és fél hónap múlva az auditorok minden esetet feltörtek, aki csak besétált az ajtón – ami szó szerint emberek tucatjait jelentette. Innen ered az egyik későbbi megjegyzése: „Nem láttatok még olyat, hogy valaki úgy fenn hordja az orrát, mint ahogy egy johannesburgi HGC-auditor teszi mostanság.”

Ez a nagyon profi HGC azonban csak a kezdete volt annak, amit Dél-Afrikában megvalósított. A szóbeszéd futótűzként terjedt, így ötszáz szcientológus előtt tartotta meg a Dél-afrikai anatómia kongresszust – az addig tartott legnagyobbat –, és ismertetett egy programot, amelynek célja az országban élő minden férfi, nő és gyermek lehető legjobb képességűvé tétele a lehető legrövidebb idő alatt.

Ezzel kezdetét vette a 3. dél-afrikai ACC, amelyen L. Ron Hubbard az ország legjobb auditorait képezte pontosan ennek a célnak az elérése érdekében. Mert azontúl, amit az jelentett, hogy személyre szabott iránymutatásban és felügyeletben részesítette az auditorokat, egy kulcsfontosságú felfedezést is tett – egy új felbecslési skálát talált, amely a köré a dolog köré épül, amelyet egy eset vízválasztó pontjaként azonosított:

„Éppen leírtam, és hirtelen kicsúszott a számon: »A mindenségit, ez egy Havingness-skála. Nahát! Ezek azok az okok, amelyek miatt az emberek nem tudnak birtokolni.«”

Így fejlesztette ki a Pre-Havingness-skálát, egybeolvasztva mindazt, amit azokról a tényezőkről fedezett fel, amelyek megakadályozták a precleart abban, hogy teljes mértékben ülésben legyen. Azok az ACC-auditorok, akiket ő képzett ki az erre a skálára épülő processzekre, rövid idő alatt végeztek a „legkeményebb” esetekkel is – négy héten belül mindegyiket feltörték. Mindemellett az idevágó technikai fejlesztések egész sorát tanította, valamint megadta a hátteret és a mögöttük álló elméletet is:

  • Dél-afrikai rundown – a rundown kiadása, továbbá annak története, hogy a Segítség tényezőjének kezelését célzó technológia hogyan képezte ennek a rundownnak az alapját.
  • Változás, oktatás és processzing – miért nevezzük ezeket a Föld három terápiájának, és hogyan viszonyul a változás és az oktatás a processzinghez.
  • Vonatkoztatási pont – miért kell egy esetnek vonatkoztatási ponttal rendelkeznie ahhoz, hogy stabil legyen, és hogy ez a vonatkoztatási pont miért a jelen idejű MEST-univerzum.
  • Terjesztés – a Pre-Havingness-skála mint az új közönséggel való kapcsolatfelvétel módszere.
  • Emlékezet – nem tárolódik, hanem teremtődik.
  • Teremtőség – mi köze van hozzá a banknak, és hogyan szünteti meg az auditálás az egyén teremtőségével kapcsolatos gátlásokat.

Mindez egy további fejlesztést eredményezett, olyat, amely – az ő saját szavaival élve – „történelmet írt”. Ez volt a Célok és a Célok felbecslése. Ez valójában olyan monumentális jelentőséggel bírt az esetek szempontjából, hogy elrendelte a világ összes munkatársának SOP Célokon való auditálását, függetlenül attól, hogy korábban milyen auditálást kaptak, egészen egyszerűen azért, mert most már ez volt a leggyorsabb út a Clear állapothoz.

Bár L. Ron Hubbard elért mindent, amit Dél-Afrikában el akart érni – a technikai eredményeken felül sikeresen bevezetett új PE-programokat is, amelyeket később az egész világon terjesztettek, létrehozott egy új irodát Fokvárosban, és terjeszkedést ért el Durbanben –, a végszó még ennél is nagyszerűbb volt. Ugyanis ez az utolsó ACC nemcsak esetek lavináját indította el a Clear állapot felé, hanem közvetlenül elvezetett ahhoz a HCO információs levélhez, amelyet a következő hónapban Saint Hillben adott ki:

„A Standard működési eljárásmód Célok kifejlesztésével – amely a 3. dél-afrikai ACC-n és a HGC-kben is megmutatta, hogy képes minden esetből Release-t és Cleart csinálni – szükség van arra, hogy a világ különböző részeiről származó embereknek lehetőséget adjunk arra, hogy megtanulják az összes ezzel a technológiával kapcsolatos anyagot, és különleges tájékoztatást kapjanak annak használatáról, valamint elegendő auditálást kapjanak belőle szigorú felügyelet mellett ahhoz, hogy teljes realitásuk legyen annak eredményeiről.”

Ez beharangozta az auditorképzés egy teljesen új szintjét: a legendás Saint Hill-i különleges tájékoztató tanfolyam kezdetét, illetve a Híd teljes felépülését.