4. londoni haladó klinikai tanfolyam – előadás

London már korábban is egyedülálló jelentőségű volt a Szcientológia szempontjából. Ez alatt egészen pontosan L. Ron Hubbard 1952 novemberében tartott előadásai értendők (A théta uralma), amelyeket a Philadelphiai doktorátusi tanfolyam előkészületeként tartott meg. Bár ez az időszak indított el mindent, ami később az exteriorizáció, a Théta-clearing és az OT formájában következett, Ron három éve most járt először Angliában. Első célkitűzése az volt, hogy elsőrangú auditorokat hozzon létre, ezért a legalapvetőbb alappal kezdte – olyan rudimentekkel, amelyek még az Auditorkódexnél is alapvetőbbek.

190 000 Ft

Ezután a Processzing hat szintje következett az esetnyereség döntő fontosságú tényezőjének – a döntési szabadságnak – a helyreállítására. Tekintettel arra, hogy már majd egy éve nem tartott ACC-t, bemutatta az általa kifejlesztett új anyagok elképesztő sorát, amelyek a bennük foglalt felfedezések révén minden auditálásra döntő hatással voltak: processzek, amelyek a preclear nemtudásra való képességét rehabilitálják, és ezáltal megszüntetik az első posztulátumot, amely a természetes állapotból való lehanyatlást okozta; Zűrzavar és a stabil adat, és a stabil adat alkalmazása a preclear jelen idejű problémáinak megoldására és magára az életre is; valamint az olyan preclearek kezelése, akik kikerülnek az ülésből. Ron tevékenysége akkora lelkesedést váltott ki, hogy a Szcientológusok Nemzetközi Hubbard Szövetségének nagyobb helyiségekbe kellett költöznie, London egyik legforgalmasabb helyére.

„A preclear természetes állapota az, hogy mindent tud. Azt kell mondania első posztulátumként: „Nem tudok.” Második posztulátumként: „Tudok valamit.” Harmadik posztulátumként: „Elfelejtem.” Negyedik posztulátumként: „Most emlékszem.” Jóságos ég! Az emlékezés nem más, mint alter-iselése azon hazugság not-iselésének, hogy ő tud egy valamiséget. Ő tud mindent, ami csak létezik!" – L. Ron Hubbard

Amikor 1955 szeptemberében megérkezett Londonba, kezdetét vette az egész Szcientológia fejlődésének történelmi korszaka.

Bár Anglia a Szcientológia auditorok virágzó területe volt, minden korábbi londoni ACC-t valaki más felügyelt, és az amerikai ACC-kből kiválasztott L. Ron Hubbard-előadásokat játszottak le. És így, bár szám szerint ez volt a 4. londoni haladó klinikai tanfolyam, ez volt a legelső, amelyet személyesen tartott.

Valójában London már korábban is kiemelkedő jelentőségű volt a Szcientológia kutatás és fejlesztés történetében. Ez alatt Ron 1952. novemberi előadásai értendők (A théta uralma), amelyeket a Philadelphiai doktorátusi tanfolyam előkészületeként tartott meg. És bár a kutatás ezen időszaka indított el mindent, ami később az exteriorizáció, a Théta-clearing és az OT formájában következett – Philadelphiától Camdenen és Phoenixen át Washingtonig –, csaknem három év után először tért vissza Angliába.

Így tehát L. Ron Hubbard első célkitűzése az volt, hogy az angol auditorokat naprakésszé tegye, és ezt az ACC-t arra használja fel, hogy olyan elsőrangú auditorokat hozzon létre, akik képesek Clearré tenni a területüket a legfrissebb technikákkal. És valóban ki is képezte és oktatta őket az előző két évben kifejlesztett technikákra, amelyek rehabilitálták a preclear döntési szabadságát – különösen a Processzing hat szintjére.

A korábbi fejlesztések áttekintése azonban csak egy része volt Ron programjának. És tekintettel arra, hogy már majdnem egy éve nem tartott ACC-t, arra használta a 4. londoni ACC-t, hogy bemutassa az általa kifejlesztett új anyagokat, köztük azokat az áttöréseket, amelyek minden auditálás szempontjából alapvetőek voltak:

  • Első posztulátum – a 36. Axiómából kifejlesztett processzek, amelyek a preclear nemtudásra való képességét rehabilitálják, és ezáltal megsemmisítik az első posztulátumot, amely a természetes állapotból való lehanyatlást okozta.
  • Zűrzavar és a stabil adat – a stabil adat alkalmazása, nemcsak auditálásra és a preclear jelen idejű problémáinak megoldására, hanem az életre magára is.
  • Jelenlét az auditálás során – az auditor mint olyan személy jelenléte, aki helyreállítja a preclear döntési szabadságát.
  • Kommunikációs híd – a meghatározása, és annak lépései, ahogy egy processzt vagy beingness-állapotot átvezetünk egy másikba.
  • Ülések újraindítása – mi az alapvető oka és mi a kezelése az olyan preclearnek, aki kikerült az ülésből.
  • Hogyan kezdjünk el egy praxist – ennek részletes leírása az első lépéstől kezdve (lehetővé tenni a közönségtagnak, hogy megtalálja az auditort) egészen a kommunikációs csatornák biztosításáig.

Annak ellenére, hogy a haladó klinikai tanfolyam sok munkát igényelt, ez alatt az idő alatt megalapozás és terjeszkedés is történt a közönség és a szervezetek területén egyaránt.

L. Ron Hubbard kihasználta az Angliába való első visszatérését, és – nem kis részben azért, hogy kielégítse a közönség igényét, amelyet megérkezésének híre keltett – szombat délutánonként a közeli Lindsey Theatre-ben nyilvános előadásokat tartott, amelyekre bárki eljöhetett. Ron népszerűsége és az új közönség tömeges érdeklődése a Szcientológia iránt nyilvánvalóvá vált a második hétvégén, amikor nemcsak hogy minden ülőhely foglalt volt, de már állóhely sem maradt. A szombat délutánonként tartott előadásokon alapvető technológiát szolgáltatott az embereknek, akik még mindig a II. világháború utáni nehézségektől szenvedtek, és így lehetőséget kapott arra, hogy kommunikáljon a közönséggel. Ez elengedhetetlen volt ahhoz, hogy folytatni tudja kutatását, és tovább tudja fejleszteni a technológiát, hogy aztán széles körű programokat indíthasson az alapvető társadalmi problémák megoldására. Ilyen programokat és technológiákat indított útjára a következő év során.

Másfelől L. Ron Hubbard tevékenysége akkora lelkesedést, érdeklődést és terjeszkedést váltott ki, hogy a londoni Szcientológusok Nemzetközi Hubbard Szövetsége gyorsan kinőtte a Holland Park Avenue-n lévő helyiségeit. A terjeszkedés érdekében a szervezet a Brunswick House-ba költözött, a Palace Gardens Terrace és a Bayswater Road – a város egyik legforgalmasabb utcája – sarkán álló épületbe.

Íme a 4. londoni ACC, és az a pont, ahonnan L. Ron Hubbard meghatározta, hogy milyen irányba haladjon a Szcientológia, hogy elfoglalhassa helyét a világ színpadán mint a bolygó túléléséért dolgozó hatékony erő.

DÁTUM:

1955. október-november

HELYSZÍN:

London, Anglia

TARTALOM:

• 50 CD előadás
• Átiratok
• Teljes szójegyzék
• Részletes tárgymutató

NYELVEK:

angol