6. londoni haladó klinikai tanfolyam – előadás

Ekkor már megvoltak az eszközök, amelyekkel rutinszerűen el lehetett juttatni az embereket a Clear állapotba. Bár az idő már önmagában lehetetlenné tette, hogy elegendő professzionális auditort képezzen ki ahhoz, hogy egyenként mindenkit Clearré tegyen a Földön, L. Ron Hubbard megtalálta a megoldást – a szájkosaras auditálást. Bárki ki tudta adni az auditálási utasítást egyetlen professzionális auditor felügyelete alatt, aki elkezdte és befejezte az üléseket, valamint mindegyikért felvállalta a felelősséget. Így kitűzte a 6. londoni haladó klinikai tanfolyam időpontját, hogy megtanítsa a Szcientológia legújabb és legátfogóbb fejlesztését.

60 000 Ft

Nem kevesebbet dolgozott ki, mint a bolygó Clearré tételének módszerét – hogy hogyan kell előkészíteni a koauditot; hogyan kell belépni az esetbe, és meghatározni a futtatandó processzt, és hogyan kell megalapozni az adminisztratív vonalakat. Ennek a technológiának a kifejtése során hangsúlyozta annak nagyságát: „A HAS-koaudit az, ami. És egyetlen dolgot kell hozzátennetek: az igen nagy mennyiségű életet, a képességet, hogy elviseljétek az iszonyatos zűrzavarokat, amelyek majd elblow-znak, és hogy ne adjátok fel, és vigyétek keresztül a végéig.” És azzal az alapvető felfedezéssel, amelyet később a Théta-Clear kongresszuson tárt fel, megadta a HAS-koaudit pontos processzét, és a bolygó megmentésének technológiáját.

„Itt van tehát egy lehetőség arra, hogy fogjuk a Földet – csak hogy elbagatellizáljuk a dolgot –, és rátegyük a Clear felé vezető útra. Ezt a HAS-koaudit fogja megvalósítani." – L. Ron Hubbard

1959. január 12. volt. A londoni Fitzroy Street 37. alatti Szcientológia Akadémián összegyűlt professzionális auditorok számára elkezdte megtartani azt a haladó klinikai tanfolyamot, amely meghatározó jelentőségű volt a HAS-koaudit levezetésének témájában.

Hogy teljes jelentőségében megértsük, hogy mi volt kibontakozóban, ez a történet sokkal korábban kezdődött – 1950. május 9-én, a Dianetika: A szellemi egészség modern tudománya kiadásával. Bár mindig is képes volt Cleareket létrehozni az Első könyv technikáival – valójában már 1947 óta tett Clearré embereket –, feltűnt neki, hogy a más auditorok által elért eredmények nem voltak ugyanolyanok.

Így, noha más auditorok valóban képesek voltak figyelemre méltó nyereségeket elérni a precleareknél, ez nem volt elegendő. A cél ugyanis az egész bolygó Clearré tétele volt, és mindig is az lesz. Ezért az előző kilenc év során L. Ron Hubbard intenzív kutatásainak két jól meghatározható célpontja volt:

1. olyan processzek, amelyek alámennek bármelyik eset szintjének, és

2. még inkább a középpontba helyezve, olyan képzési eljárásmódok kifejlesztése, amelyekkel át lehet adni az ahhoz szükséges jártasságot, hogy Ron mellett a többi auditor is létre tudjon hozni Cleareket.

Ez a kutatási vonal hatalmas mennyiségű technológiát eredményezett, amely ma is döntő fontosságú: Forródrót; Gondolat, Emóció és Erőfeszítés; Fekete-fehér; SOP; Intenzív eljárásmód; a processzing hat szintje; és a CCH-ek – csak hogy néhányat említsünk a mérföldkövek közül. Ezek mind az 1958 elején bemutatott Clear eljárásmód kifejlesztéséhez vezettek. A Clear eljárásmód azoknak a processzeknek a rendszerbe foglalása, amelyek a legműködőképesebbnek bizonyultak az auditorok kezében, és egy pontos lépéssort tartalmaz a Clear állapot eléréséhez. Amikor pedig egyik Clear követte a másikat – auditorok széles rétegei kezében, akik alkalmazták –, szó szerint történelmet írtunk. Ezek további finomításával, illetve újabb Clearré tételi eljárásmódok kifejlesztésével most már nemcsak azokkal az eszközökkel rendelkezett, amelyek segítségével az auditorok bármilyen esetet fel tudtak törni, hanem – és ez mindennél fontosabb volt – azokkal a technikákkal is, amelyekkel ki lehetett képezni őket, hogy standard módon alkalmazni tudják a Cleareket létrehozó eljárásmódokat, és rutinszerűen létre is hozzanak Cleareket.

Ám miután tetőpontra jutott a technikai alkalmazás terén, még mindig maradt egy látszólag leküzdhetetlen akadály. Nevezetesen, már önmagában az idő lehetetlenné tette a többmilliárdos népesség azáltal való Clearré tételét, hogy elegendő professzionális auditort képeznek ki, akik külön-külön auditálást szolgáltatnak minden egyes preclearnek a Földön. Ezért azonnal nekivágott a következő feladatnak, amely teljes összhangban volt mindenkori céljával, a bolygószintű Clearré tétellel.

Ugyanis valójában pontosan az a kutatási és fejlesztési útvonal, amely más auditorokat képessé tett Clearek létrehozására, elvezetett ahhoz az áttöréshez, amely lehetővé tette a széles körű Clearré tételt. Ez volt a Szájkosaras auditálás – lényegében egy forgatókönyv az auditor viselkedéséhez, amely a preclear nyereségeinek maximalizálására szolgál:

„Ez nagyon-nagyon fontos auditálási típus, és olyasvalami, ami valójában úgy általában a Szcientológia széles körű terjesztését fogja jelenteni. Ez egy óriási fejlesztés, ez a Szájkosaras auditálás.”

Ugyanis most már bárki besétálhatott egyenesen az utcáról, minimális mennyiségű oktatás után leülhetett egy másik, hasonlóan új emberrel, és kiadhatta az auditálási utasítást – mindezt egyetlen professzionális auditor felügyelete alatt, aki elkezdte és befejezte az üléseket, valamint felelősséget vállalt minden ülésért. Tehát, amikor a HAS-koauditról beszélt, szó szerint milliók Clearré tételére gondolt:

„Nos, ha beindulnátok, és ha ily módon auditálnátok húsz embert, és aztán ők felkeltenék más emberek érdeklődését, és néhányukat kiképeznétek, vagy, mondjuk, az emberek fele elérné, hogy végül húsz embert auditál, még ezzel a nagyon korlátozott hozzáállással is azt látnátok, hogy egy nagyon szép számtani sorozat alakul ki. És ezt akarjuk elérni a HAS-koaudittal.”

Így tervbe vette a 6. londoni haladó klinikai tanfolyamot, hogy a képzett auditoroknak megtanítsa „a legújabb és legátfogóbb fejlesztést a Szcientológiában”. Ron mindent kidolgozott: hogyan kell előkészíteni a koauditot; hogyan kell belépni az esetbe, és hogyan kell meghatározni azt, hogy milyen processzt futtassunk; illetve hogyan kell kialakítani az adminisztratív vonalakat a pc-k várható áramlásához.

  • ARK-forródrót – a legalapvetőbb processz Release-ek létrehozására.
  • Kommunikáció – az anyag, energia, tér, idő, életformák és a folyamatos létezés közös nevezője.
  • Kommunikációs processzek – alkalmazásuk a clearingre.
  • Beingness – kapcsolata a kommunikációval.
  • Rögzült elképzelések és rögzült posztulátumok – mik ezek, és hogyan süti ki őket az auditálás.
  • Théta-Clear – gyakorlati meghatározása és eljárásmódjai.
  • Operatív Thetán – az első formula az OT-ra és kapcsolata a Théta-Clearrel.
  • Harmadik dinamika – amikor elkezdesz rendet teremteni az Első dinamikán, akkor emellett szükséges rendet teremteni a Harmadik dinamikán is.

Ez tehát az az ACC, amelyen L. Ron Hubbard biztosította az eszközöket ahhoz, hogy egyetlen képzett auditor több száz vagy akár több ezer precleart is auditálni tudjon. Vagy ha annak a célnak a szempontjából tekintjük, amelyet már hosszú ideje próbált elérni, itt található a technológia és az adminisztratív know-how a bolygó többmilliárdos népességének a szó szoros értelemben vett megmentéséhez és szabaddá tételéhez. Ugyanis, ahogy ő maga írta:

„A HAS-koaudit, jól végezve, elindította a »Clear Föld« projektet.”

DÁTUM:

1959. május-június

HELYSZÍN:

London, Anglia

TARTALOM:

• 15 CD előadás
• Átiratok
• Teljes szójegyzék
• Részletes tárgymutató

NYELVEK:

angol