7. amerikai haladó klinikai tanfolyam – előadás

Miután rendszerbe foglalta a processzeket, amelyek a legműködőképesebbnek bizonyultak más auditorok kezében, L. Ron Hubbard az Intenzív eljárásmóddá, egy egységes processzingrendszerré finomította őket, amelyekkel a preclear exteriorizálhatott, és gyakorolhatta a képességeit – thetánként, a testtől függetlenül.

150 000 Ft

A cél ekkor már jóval túlmutatott az öndeterminizmuson: „hajlandóság oknak vagy okozatnak, eredetpontnak, fogadópontnak lenni, hajlandóság bárminek lenni, bármit okozni, bármi okozatának lenni, hajlandóság bármilyen távolság eltűrésére, tömeg vagy a hiánya eltűrésére és a teljes tudóság, megértőség stb. eltűrésére”. Mivel a hangsúly a képesség növelésén volt, a Szcientológia elért egy új, magasabb szintet. Az Intenzív eljárásmód mögött a Szcientológia Axiómái álltak, és ezek közül is a kommunikáció elsődleges fontossága és ereje volt a legjelentősebb. A technológia egész arzenálja állt rendelkezésre az esetek megoldására, köztük a Kommunikációs formula kapcsolata az exteriorizációval, és a Kommunikációs processzek az exteriorizált thetán képességeinek a növelésére. A 7. amerikai ACC befejezése előtt nemcsak kibővítette az Intenzív eljárásmódot, hanem megírta az Auditorok kézikönyvét, amit később Az emberi képesség megteremtése címen adtak ki. Íme hát a Szcientológia vallás lényege.

„Minden auditálás kulcsa a kommunikáció javítása." – L. Ron Hubbard

Kilenc eseménydús hónapon át, hat haladó klinikai tanfolyamon keresztül folytatta azt, hogy egyre alacsonyabbra ment a Szcientológia eljárásmódokkal és processzekkel, egyre tovább finomítva őket, hogy alkalmazásukat minden auditor bizonyossággal elsajátíthassa. Mégis, ez a kijelentés önmagában nem adja át annak a teljes jelentőségét, ami ebből az előadásokból, drillezésből és auditálásból álló intenzív program során bontakozott ki a phoenixi tanfolyamtermekben. Egyik áttörés következett a másik után, és bár mindegyikük már önmagában is jelentős volt, együtt teljességgel elsöprő erejűnek bizonyultak, és a mintegy száz auditor – akiket erre a haladó képzésre választott ki – számára világossá vált, hogy valami igazán történelmi jelentőségű dologban vesznek részt. Ezzel pedig nem kevesebbet tett, mint megvalósította a vallás célját, amely az Ember egész írott történelme során kifejeződik: a szellem felszabadítását bölcsesség által.

Így amikor L. Ron Hubbard 1954. június 23-án összehívta a 7. amerikai klinikai tanfolyamot egy előre meghatározott létszámú auditorcsapat részvételével Phoenixben a North 3rd Street 616. szám alatt, a kiválasztottak rendkívül izgatottan várták. És erre minden okuk megvolt. Ugyanis az első ACC elkezdése – 1953 októbere – óta tanultak segítségével most kiválasztotta mindazokat a drilleket és processzeket, amelyekről bebizonyosodott, hogy a legjobban működnek az auditorok kezében, és egy egységes processzingrendszerré finomította őket. Ezt Intenzív eljárásmódnak nevezték, és egy lépésről lépésre haladó program volt, amelynek segítéségével a preclear el tudta érni az exteriorizációt, és képes volt gyakorolni a képességeit, méghozzá thetánként és függetlenül bármilyen testtől.

„Ezzel (az Intenzív eljárásmóddal) kiléptünk arról a területről, ahol az öndeterminizmus a legfontosabb célunk. Nem az a legfontosabb célunk. A legfontosabb célunk: hajlandóság oknak vagy okozatnak, eredetpontnak, fogadópontnak lenni, hajlandóság bárminek lenni, bármit okozni, bármi okozatának lenni, hajlandóság bármilyen távolság eltűrésére, tömeg vagy a hiánya eltűrésére és a teljes tudóság, megértőség stb. eltűrésére.”

Eltekintve attól, hogy milyen nyilvánvaló következményekkel jár egy olyan eljárásmód, amelyet bármelyik auditor használhat – ami gyakorlatilag egy lépésenként követhető ellenőrzőlistát biztosít arra, hogy hogyan menjünk egy eset szintje alá, és hogyan vigyük fel a teljes exteriorizációig –, a megközelítés is teljesen új volt. A képtelenség megszüntetésére koncentrálás helyett a hangsúly a képesség fejlesztésére került, és ennek révén a képtelenség kezelése rutinszerű dolog lett.

Itt valóban teljesen új szintre jutottunk nemcsak az auditálásban, hanem magának a Szcientológiának a témájában is. Mert az Intenzív eljárásmód és eme új processzek alapját a Szcientológia Axiómák alkották. Sőt, a processzeket magukat közvetlenül az Axiómákból merítette, különösen a kommunikáció elsődleges fontosságából és hatalmából. Későbbi leírásai szerint ez a Szcientológia egyik meghatározó felfedezése volt. És ez a felfedezés eljárásmódok egész arzenálját nyújtotta a 7. ACC auditorainak az esetek megoldására:

  • Konsziderációk – miért van az, hogy magasabb rendűek, mint a tér, energia és idő alkotta mechanikák.
  • A Kommunikációs formula – kapcsolata az exteriorizációval.
  • Kétirányú kommunikáció – hogyan irányítja az esetet, és teszi képessé a precleart, hogy as-iseljen bármilyen állapotot.
  • Kommunikációs processzek – hogyan használják őket egy exteriorizált thetán képességeinek a drillezésére és növelésére.
  • A rejtély anatómiája – hogyan oldható meg kommunikációval.
  • Vízválasztó – megszakítani egy thetán kommvonalait a testtel, ahhoz, hogy exteriorban tudjon működni.
  • Forródrót – ARK-forródrót, Jelenidő-forródrót, Nézőpontforródrót és az SOP 8-D forródrót, beleértve azt is, hogy hogyan tesz képessé a Forródrót egy személyt arra, hogy kommunikációs vonalat feszítsen ki az Ok és az Okozat között.

És ezzel L. Ron Hubbard pontosan azt érte el, amit a 7. ACC elején kitűzött:

„A célunk tehát nem az, hogy nagy mennyiségű adatot gyűjtsünk össze. A célunk az, hogy megtudjuk, hogyan kell az adatokat létrehozni. A célunk nem az, hogy egy csomó mindenre emlékezzünk, hanem hogy megértsük, hogyan kell az emlékezetet létrehozni. A célunk nem az, hogy kimenjünk, és szeressük és megöleljük az egész világot, hanem hogy megértsük, hogyan kell a szeretetet létrehozni. Nem feltétlenül az, hogy mindennel kommunikáljunk a Földön és ebben az univerzumban, hanem hogy felfedezzük, hogyan kell a kommunikációt létrehozni.

És miután felfedeztük, hogy hogyan kell mindezeket létrehozni, ne olyanok legyünk, mint a nyúlszívű filozófus, aki megelégszik azzal, hogy csak ír az életről, és soha nincs elég bátorsága, hogy élje. Miután megtanultátok, hogy hogyan kell létrehozni mindezeket, hozzátok is létre őket.”

E célok elérésének tanúbizonysága, hogy a 7. ACC befejeződése előtt nemcsak kibővítette az Intenzív eljárásmódot, hanem egy könyvet is írt, amely annyira átfogó volt az alkalmazás terén, hogy az Auditorok kézikönyve címet adták neki. Később ez Az emberi képesség megteremtése néven vált ismertté, és a Szcientológiára vonatkozó legátfogóbb művet jelenti – nemcsak 1954-ben, hanem napjainkban is. Azután gondoskodott róla, hogy a szcientológusok alkalmazzák is ezt – olyan előadásokkal, amelyek kimondottan a könyvről szóltak, és egy új professzionális tanfolyam tananyagát alkották. A Szcientológia vallás történetétől és örökségétől az Axiómák auditálásban való alkalmazásáig, valamint a négy létállapottól a Dinamikákig és az Operatív Thetánig ezek az előadások mind ilyen kimagasló jelentőségű témákat tárgyalnak, és a Phoenixi előadások néven váltak mindörökre ismertté.

Íme hát a Szcientológia vallás lényege.

DÁTUM:

1954. június-július

HELYSZÍN:

Phoenix, USA

TARTALOM:

• 74 CD előadás
• Átiratok
• Teljes szójegyzék
• Részletes tárgymutató

NYELVEK:

angol