8. amerikai haladó klinikai tanfolyam – előadás

A haladó klinikai tanfolyamok kezdete óta L. Ron Hubbard olyan technikákat és processzeket fejlesztett ki, amelyeket meg lehetett tanítani, és amelyeket az auditorok alkalmazni tudtak. Ennek eredményeként: „Most már tudjuk, hogy pontosan mit és hogyan kell tanítani ahhoz, hogy auditorokat hozzunk létre.” Így a 8. ACC az előző ACC-ken felvett előadások hangfelvételének lejátszásával kezdődött, amelyek Az emberi képesség megteremtése tanulmányozásához tartozó alapokról szóltak. Az ezen az ACC-n tartott 26 előadással biztosította, hogy mindegyik auditor betéve tudja az adatokat.

95 000 Ft

Ez az Intenzív eljárásmód 1-es és 2-es útját jelentette, azokat a processzeket, amelyek képessé tesznek bármely precleart arra, hogy exteriorként működjön – és ezzel kapcsolatban L. Ron Hubbard az alkalmazásban való bizonyosságot hangsúlyozta. „Az a tudomány, amit éppen most tanultok, nem más, mint az a tapasztalat, amivel az élet bármely univerzumra való hatása során szembekerül, illetve az élet során szembekerülünk. Ez van a Szcientológiában. Ez a Szcientológia átfogó hatóköre: az a tapasztalat, amivel bármely élet bármely univerzumban szembekerül. És erről szól az ötven Axióma. Igen fontos axiómák, és nagyon gondosan át kell vennetek őket.” Ezek az auditorok bizony nagyon gondosan átvették ezeket az axiómákat. Mert az auditálási eljárásmódok ereje akkora volt, hogy a preclearek saját maguktól kikövetkeztették ezeket a Szcientológia Axiómákat – a létezésnek magának a megértését.

Nem a saját örömünkre zenélünk! Amikor a saját örömödre kezdesz el zenélni, vagy a saját örömödre kezdesz el élni, akkor abbahagyod az életet.

„És furcsamód abbahagyod a zenélést is. Mert van itt még egy káprázatos dolog: a képességetek annyira jó, amennyire azt gondoljátok, hogy képesek vagytok hatást létrehozni, és annyira jó, amekkora távolságra gondoljátok, hogy el tudtok érni. Világos?" – L. Ron Hubbard

Majdnem napra pontosan egy év telt el az 1. ACC megkezdése óta. Ekkorra már a 7. ACC-n kiadták az Auditorok kézikönyvét, és elkészült a professzionális auditorok képzésének tananyaga, már léteztek olyan processzek, amelyekkel bármelyik jól képzett auditor vissza tudta állítani a lénynek azokat a képességeit és szabadságait, amelyekről a Szcientológia előtt csak álmodoztak. Ugyanekkora jelentősége volt annak is, hogy most szélesre tárultak a kapuk ezeknek az áttöréseknek a terjesztése és alkalmazása előtt. Nem volt kétséges, hogy L. Ron Hubbard mit tűzött ki erre a tizenkét hónapra: nem csupán azt, hogy olyan processzeket fedezzen fel, amelyek működőképesek – hiszen már az 1950 előtti processzek is tökéletesen működtek, ha alkalmazta őket –, hanem olyan processzeket amelyek, az ő saját szavaival élve, taníthatók.

Ebből a célból 1954. október 4-én megnyitotta a 8. amerikai haladó klinikai tanfolyamot. Erről az ACC-ről a következőket mondta:

„A Nyolcadik egység másféle bánásmódban részesül. Most már tudjuk, hogy pontosan mit és hogyan kell tanítani ahhoz, hogy auditorokat hozzunk létre.”

A tanulók, akik beléptek a phoenixi North 3rd Street 806. szám alatti tanfolyamterembe, hamarosan megtudták, hogy ez mit jelent, mert mindjárt arról tájékoztatta őket, hogy egy nyolchetes tanfolyamot fognak elvégezni az új ACC első két hetében. És az ACC-k szokásos menetétől eltérően ez a tömény kéthetes tanulás L. Ron Hubbard hangszalagra vett előadásaiból áll – pontosabban az összes haladó klinikai tanfolyam L. Ron Hubbard által kiválasztott előadásaiból (ezekből hamarosan egy új professzionális tanfolyamot állított össze, majd később ezek lettek a Phoenixi előadások). Ezek azokat a létfontosságú alapokat és áttöréseket foglalták magukba, amelyek az Auditorok kézikönyve tanulmányozásának kísérői.

Amikor a Kézikönyvről beszélünk, ez alatt olyan tananyagot értünk, amelyet nagymértékben kibővített az eredeti 29 processzhez képest. Az ACC tanulói kedveskedően csak úgy becézték, hogy „a könyv”. Mire a tanfolyam a végéhez ért, a könyv anyaga már több mint 70 processzre bővült, és nem sokkal később Az emberi képesség megteremtése címen adták ki. Ron ezzel a 26 előadásával biztosította azt, hogy mindegyik auditor betéve tudja az adatokat.

Ez az Intenzív eljárásmód 1-es és 2-es útját jelentette – azokat a processzeket, amelyek képessé teszik a precleart arra, hogy exteriorként működjön. Azok, akiknek gyakorlatilag semennyi kommunikációs késésük nem volt, és könnyen tudtak exteriorizálni, egyenesen az 1-es útra mentek, majd végigmentek a teljes 2-es úton, mialatt exteriorban voltak. Azok a preclearek, akiknek nagy kommunikációs késésük volt, a 2-es úttal kezdtek – ez egy olyan processzsorozat, amely az exteriorizáció előidézését célozta. Amikor befejezték a 2-es utat, ezek a pc-k is továbbmentek az 1-es útra.

Mivel a hangsúly az alkalmazáson volt, számítani lehetett rá, hogy a program megerőltető lesz. A Journal of Scientology 1954. október végi száma a következőként írta le a 8. ACC-t:

„A napi tevékenységek reggel 8-kor kezdődnek, amikor is a tanulók lóhalálában érkeznek az iskolába, az egyik kezükben kávé, a másikban egy fánk. Belerogynak egy székbe, készen a napi program elkezdésére, amelyben a következő szünet 11.30-tól az ebéd, aztán 12.30-kor folytatódik a program további oktatással, auditálással vagy demonstrációkkal. Délután kettőkor áttrappolnak a fő előadóterembe – ez kissé odébb van –, az L. Ron Hubbard által tartott előadásra. Az előadás után átugranak a Snappy Grillbe egy kávéra: erre pontosan 1 perc 45 másodpercük van. A program délután fél ötig tart, majd este hétkor folytatódik a hangszalagokkal, egészen este tízig, amikor is a tanulók hazavonszolják magukat... A haladó klinikai tanfolyam kétségkívül kemény, de a tanulók büszkék, hogy részt vehetnek rajta.”

Mert végül is, amit L. Ron Hubbard tanított ezeknek az ACC-auditoroknak, az maga a bizonyosság volt. A következőt mondta nekik:

„Az a tudomány, amit éppen most tanultok, nem más, mint az a tapasztalat, amivel az élet bármely univerzumra való hatása során szembekerül, illetve az élet során szembekerülünk. Ez van a Szcientológiában. Ez a Szcientológia átfogó hatóköre: az a tapasztalat, amivel bármely élet bármely univerzumban szembekerül. És erről szól az ötven Axióma. Igen fontos axiómák, és nagyon gondosan át kell vennetek őket.” Ezek az auditorok bizony nagyon gondosan átvették ezeket az axiómákat. Az auditálási eljárásmódok ereje akkora volt, hogy a preclearek, akiken alkalmazták őket, saját maguktól kikövetkeztették ezeket a Szcientológia Axiómákat – a létezésnek magának a megértését.

És bár az itt tanított dolgok messze túllépték ennek az egy phoenixi tanfolyamteremnek a fizikai határait, 1954 végén voltaképpen az elmúlt egy évben kifejlesztett alapelveket és áttöréseket követte vissza, és oktatta újra:

 • Idő – miért a „Meg kell történnie még egyszer” és a „Nem szabad megtörténnie még egyszer” az a két posztulátum, amely létrehozza az időt.
 • Érdeklődés – pontosan hogyan hidalja át a konsziderációk és a mechanikák közötti űrt.
 • Havingness – miért nehezebb az engramokat kimeríteni, amikor havingnessveszteség történik.
 • Problémák – hogyan van az, hogy a személynek hatalmas étvágya támad a problémákra, és azáltal teszi magát „érdekessé”, hogy kigondolja őket.
 • „Mit tennétek, ha...” – egy teljes kérdés-felelet periódus, amelyen olyan auditálási helyzetek kezeléséről van szó, mint például egy furcsa betegségben szenvedő idős hölgy esete, amelyhez csupán egyórányi auditálási idő állt rendelkezésre.

Az órarend zsúfolt volt, a képzés pedig sokkal szigorúbb, mint bármikor azelőtt, mégis folytatta egyéb programjait, amelyekkel a Szcientológiát a közönség köreiben terjesztette. Októberben kezdte, és a következő év májusáig rengeteg nyilvános előadást és csoportauditálási ülést tartott. Tulajdonképpen ezek voltak azok az előadások, amelyek során azt az alapvető kijelentést tette a felelősséget illetően, hogy „a legrosszabb dolog semmit sem tenni”. Az előadások nyomán akkora szóbeszéd kerekedett, hogy több helyre volt szükség, hogy lépést tudjanak tartani a terjeszkedéssel. Ám a 8. ACC sokkal többet jelentett, mint csupán új épületeket: ez ahhoz az áttöréshez vezetett, amely már a 9. ACC-t fémjelezte, és annak a létfontosságú tényezőnek a felfedezését és összefoglalását tartalmazta, amely minden sikeres auditálás alapját képezi.

DÁTUM:

1954. október-november

HELYSZÍN:

Phoenix, USA

TARTALOM:

• 26 CD előadás
• Átiratok
• Teljes szójegyzék
• Részletes tárgymutató

NYELVEK:

angol

Érdekelhetnek még…

 • Emberi képesség megteremtése

  10 000 Ft12 000 Ft
 • Phoenix – előadások

  130 000 Ft