Akció!

9. American ACC

„Hatalmas sokkot fog jelenteni a dianetikusoknak, amikor felfedezik, hogy noha rendelkezésünkre áll a Dianetika Második könyve, az teljes mértékben az exteriorizációról szól. Nagy sokkot fog jelenteni. De ez többnyire azért lesz, mert az Első könyvet sem olvasták el soha.” L. Ron Hubbard a Dianetika 55!-ről beszélve kezdte el azt a nagy horderejű ACC-t, amely meghatározó volt a Kommunikáció témájában. Mivel az exteriorizációt próbálta megvalósítani (Szcientológia 8-8008 és a Philadelphiai doktorátusi tanfolyam), a kutatás arra összpontosított, hogy minden auditor elérje ezt a célt minden esetnél.

96 000 Ft

Az első szintet az Intenzív eljárásmód, azaz az olyan processzek rendszerezése jelentette, amelyek a legtöbb más auditor kezében is működőképesek voltak. Ez az Auditorok kézikönyveként jelent meg, majd jelentősen kibővítve Az emberi képesség megteremtése című könyvként. A Kommunikációs formula biztosította az áttörést, és ezzel a módot a Dianetika és a Szcientológia egyesítéséhez. Ron azonnal összehívta a 9. haladó klinikai tanfolyamot, hogy megtanítsa az auditorokat a Dianetika 55! alkalmazására, hogy Cleareket tudjanak létrehozni. A 9. ACC a legteljesebb előadás a kommunikációról, amely a tárgy minden részét mélységeiben tárgyalja. Ez egy teljes fejlesztési korszak csúcspontja volt, amely az 1. ACC-vel kezdődött, és amely mostanra tartalmazta azt a döntő alkotóelemet, amely minden jövőbeli auditálást meghatározott.

„A Dianetika 1955! kimondottan a Clearek létrehozására irányul, bármiféle további ostobaság nélkül. És erről szól ez a könyv. És még mielőtt végeznétek ezzel az Egységgel, a kezetekben lesz ennek a könyvnek egy példánya." – L. Ron Hubbard

1954. december 6-át írtak. A helyszín: Phoenix, Arizona. Az előbbi szavakkal kezdte el L. Ron Hubbard azt a nagy horderejű ACC-t, amely a Kommunikáció témájáról szól, valamint ennek az exteriorizációban és a Clearek létrehozásában való alkalmazásáról.

Lényegében ez nem csak egyszerűen egy újabb haladó klinikai tanfolyam volt, hanem egy teljes fejlesztési korszak csúcspontja, amely az 1. ACC-vel kezdődött, és amely mostanra tartalmazta azt a döntő alkotóelemet, amely minden jövőbeli auditálást befolyásol. L. Ron Hubbard kutatásai eredetileg az exteriorizáció elérését célozták (Szcientológia 8-8008 és a Philadelphiai doktorátusi tanfolyam), de ekkorra már két jól elkülöníthető cél bontakozott ki:

 • Exteriorizációt elérni, és elhárítani az akadályokat annak útjából, hogy minden lény elérhesse az exteriorizációt.
 • Nem csupán kidolgozni a processzeket ehhez, hanem – ami még ennél is fontosabb – olyan processzeket létrehozni, amelyeket nemcsak Ron, hanem más auditorok is sikerrel tudnak alkalmazni.

És ez meghatározó fontosságú volt. Ugyanis már régen észrevette, hogy a más auditorok által auditálásban elért dolgok nem feltétlenül egyeznek meg azzal, amit ő képes volt elérni. Ron számára az, hogy képesnek kellett volna-e lenniük elérni az ő eredményeit, nem igazán volt fontos. A bolygószintű Clearré tételhez egyetlen auditor nem volt elég. És így a kutatásának intenzitása mind az auditorok képzésében, mind pedig olyan processzek kifejlesztésében, amelyeket ezek az auditorok használni tudnak, ugyanolyan fontos volt, mint az Ember beingnessének és képességeinek kutatása.

Az első szintet a 7. haladó klinikai tanfolyammal és a most már más auditorok kezében működőképesnek talált processzek rendszerezésével érte el. Ezeket az anyagokat először Intenzív eljárásmód néven adta ki, majd Auditorok kézikönyve néven, és most a teljes, minden részletre kiterjedő szöveget Az emberi képesség megteremtése címmel kibővítette. Ezután a könyv mellé személyesen kiválasztott bizonyos előadásokat a haladó klinikai tanfolyamokról, amelyeket a könyvvel párhuzamosan kellett tanulmányozni. Amikor ezeket Professzionális tanfolyami előadások címen (majd később a Phoenixi előadások átfogó címen) kiadták, végre rendelkezett az alapszintű professzionális auditorképzés tananyagával.

Ezt követően, ennek terjesztése és alkalmazása céljából, L. Ron Hubbard levezette és felügyelte a 8. haladó klinikai tanfolyamot, amely magában foglalta Az emberi képesség megteremtése könyv, a Phoenixi előadások, valamint további előadások teljes körű tanulmányozását – ezek pontról pontra kitértek mindegyik technika és processz alkalmazására.

Ám a munkája ezzel még nem ért véget. Ugyanis, míg rendszerbe foglalta azt az utat, ami a Szcientológia volt, a birtokába került a hiányzó elem ahhoz, hogy hogyan kell még átfogóbban alkalmazni a Szcientológiát minden esetre – a legalacsonyabb szintektől a legmagasabbakig. Pontosabban szólva, miközben a célt most már egyetlen szóban lehetett összegezni (exteriorizáció), ennek elérésében rendkívüli fontosságot kapott egy másik szó, a kommunikáció.

Így történt az, hogy mialatt a 8. haladó klinikai tanfolyamot tartotta, egy másik könyv írásán is dolgozott. Ami azt illeti, a könyvnek már a címe is nagy jelentőséggel bírt. Ugyanis eddigre továbbfejlesztette a tárgyat a Dianetikából a Szcientológiába, és az ezt megelőző két évet (1952–1954) kizárólag az utóbbi tárgykörnek szentelte. A kommunikációban elért áttöréssel azonban megvolt a kulcsfontosságú összekötő elem, amellyel összesített egésszé egyesíthette a két tárgyat – a Dianetikát és a Szcientológiát. Ezt tartalmazta a mérföldkő jelentőségű Dianetika 55!

E felfedezések széles körű bejelentésére L. Ron Hubbard egy kongresszust ütemezett be, és a világ minden tájára meghívókat küldtek ki dianetikusoknak és szcientológusoknak egyaránt. Ezalatt felkészülésképpen azonnal összehívta a 9. haladó klinikai tanfolyamot, hogy megtanítsa a professzionális auditorokat az ekkor már nyomdában lévő Dianetika 55!-ben található készségekre és processzekre.

Íme tehát a 9. haladó klinikai tanfolyam – a Dianetika 55! mélyreható tanulmányozása. Ron 34 előadáson keresztül fejti ki és demonstrálja a könyv hátterében meghúzódó elméletet, formulákat és processzeket, miközben végig az alkalmazásra helyezi a hangsúlyt.

Ugyanakkor itt részletezi a kommunikáció működési elveit és a kommunikációs formulát teljes egészében, valamint hogy ezeket hogyan kell processzként használni a Kommunikációs processzingben.

És végül, itt oktatja a Hat alapprocesszt – elmondja, hogy melyek e processzek valódi jellemzői (a Dianetika és a Szcientológia definíciókból és Axiómákból merítve), és auditálási demonstrációt ad mindegyikről: Kétirányú kommunikáció, Alapvető forródrót, 8-C megnyitó eljárásmód, Megnyitó eljárásmód duplikációval, Havingness helyrehozatala és Pontok kijelölése a térben.

És ezeken kívül sok minden más is szerepelt még az ACC-n, többek között:

 • Három teljes előadás adja meg a kifejezések szójegyzékét – nemcsak a meghatározásokat közli, hanem a hátterüket és elméletüket is, sőt még processzinget és drilleket is biztosít a használatukhoz.
 • A nyelv fontossága, aberráló hatása a preclearekre, és hogyan van az, hogy a szó csupán játék.
 • Az Axiómák meghatározása mint „egyetértésen alapuló konsziderációk” – részletesen tárgyalja, hogy melyek a konszideráció törvényei, és miként alkalmazhatók a kommunikációban, továbbá hogy mik a thetán képességei.
 • A Tökéletes duplikáció processz, valamint tanulói drillek arról, hogy miként kell tökéletes duplikációt készíteni, továbbá az Axiómák alkalmazása és az „as-iselés” módja.

A technikai fejlesztésben elért stabil szintet az mutatta, hogy úgy döntött, nem tart több haladó klinikai tanfolyamot az elkövetkező tizenkét hónapban. Eljött ugyanis az idő, hogy ezeket a korszakalkotó felfedezéseket alkalmazzák is. És amikor újra auditortanulókkal találkozott, olyan dolgokat mutatott be nekik, amelyek valóban újak voltak a számukra. Mintha csak igazolni akarta volna, hogy kutatása és fejlesztése hová vezette, ekkor alapította meg a Szcientológia Alapító Egyházat Washingtonban.

DÁTUM:

1954. december - 1955. január

HELYSZÍN:

Phoenix, USA

TARTALOM:

• 34 CD előadás
• Átiratok
• Teljes szójegyzék
• Részletes tárgymutató

NYELVEK:

angol

Érdekelhetnek még…

 • Egyesítő kongresszus – előadások

  85 000 Ft
 • Dianetika 55!

  10 000 Ft