88-as technika – előadások

„A 88-as technika a leginkább hiperbolikus, pezsgő, drámai, eltúlozhatatlan, magasröptű, felülmúlhatatlan, grandiózus, kolosszális és pompás technika, amit az Ember elméje még talán fel tud fogni. Akkora, mint az egész időnyom és annak összes eseménye. Abból áll, amire alkalmazzátok; abból, ami történt. Tartalmazza minden idők talányait, titkait és rejtélyeit. Elláthatnátok ezt a technikát egy olyan transzparenssel, mint a mutatványosbódéknál, de nem tudnátok mondani semmit, nem tudnátok olyan jelzőt használni, ami megfelelően leírná akár csak egy kis részletét is. Nemcsak hogy felülmúl minden képzeletet, hanem szégyellitek majd, hogy bármit is elképzeltetek” – így vezeti be L. Ron Hubbard a 88-as technikát ebben az ezelőtt soha meg nem jelent előadás-sorozatban, amely részletesen tárgyal minden mást is, amit Az Ember története tartalmaz. A teljes időnyom vár önre ezekben az előadásokban.

85 000 Ft

„Mert nem tudták, mi aberrálja őket, nem tudták, miért válnak rosszabbá a dolgok. Nos, a 88-as technikában tudjátok, hogy miért. Nem azt akarom mondani nektek, hogy ez a technika óriási, hogy forradalmi, vagy valami hasonló. Egyszerűen csak annyit mondok nektek, hogy ez a legbámulatosabb, leghatalmasabb, legkolosszálisabb dolog, ami csak megtörténhetett az emberi fajjal az idők kezdetétől.” – L. Ron Hubbard

Az Embert ősidők óta foglalkoztatták a múltjával kapcsolatos kérdések. Honnan jött? Miért van itt? Az istenek ivadéka, vagy csupán egy biológiai véletlennek köszönheti létét? A majomtól származik, vagy a csillagokból érkezett?

1952-ben egy új felfedezés történt, amely fénysugárként hasított a sötétségbe:

A 88-AS TECHNIKA.

A helyszín az Arizona állambeli Phoenix. Itt, a Camelback-hegy lábánál fejeződött be L. Ron Hubbard két éven át tartó kutatása, amelynek során feltárta az előző életeket. Ez a jelenség már akkor felbukkant, amikor a Dianetika első példányain még meg sem száradt a festék; a Haladó eljárásmód kifejlesztésével egyre gyorsuló tempóban haladt a kutatás, a Preclearek kézikönyve kiadásával pedig még inkább előtérbe került ez a jelenség.

L. Ron Hubbard már a kutatások korai szakaszában megállapította, hogy az előző életbeli eseményekkel feltétlenül foglalkozni kell. Amikor figyelmen kívül hagyták őket, a preclearek elakadtak; amikor foglalkoztak velük, gyors és döbbenetes eredmények születtek. Függetlenül attól, hogy az illető „hitt”-e vagy sem az előző életekben, a processzing eredményeivel lehetetlen volt vitába szállni.

L. Ron Hubbard felfedezéseinek létfontosságú segédeszköze volt az első E-méter. Ennek segítségével régóta feledésbe merült eseményeket, rejtett töltéseket volt képes nemcsak napvilágra hozni, de számos preclear ellenőrzése által a meglétüket újra és újra bizonyítani. Így hát elkezdte felvázolni a minden esetben meglévő közös eseményeket, és ezáltal megállapította, milyen fő események találhatók meg az összes emberi lényben.

E kutatás eredményeit 1952 elején tette közzé egy új könyvben. Ez volt a Mit auditáljunk?, amely később Szcientológia: Az Ember története címen vált ismertté. A könyv egy új processzingrendszer, a 88-as technika bemutatásával kezdődött; ez egy olyan eljárás, amelyben azonosítjuk a thetánt, a személy énjét, és őt részesítjük auditálásban.

Júniusban Amerika minden szegletéből érkeztek az auditorok Phoenixbe egy nyári előadás-sorozatra, amely egy 9 hektáros területen, az Indian School Roadon elhelyezkedő Hubbard College-ban került megrendezésre. Itt, egy kifejezetten nyári előadásokra készült színpadon tartotta L. Ron Hubbard a legendás 88-as technika előadásokat.

Az ekkor következő kaland messze túlszárnyalta az auditorok legvadabb elképzeléseit is.

További segítségül e vadonatúj terület bebarangolásához az auditorok számára térképet és iránytűt is biztosított: két további kiadványt Az Ember története mellé. Az első az Elektropszichometrikus auditálás, amely a legelső felhasználói kézikönyv volt az E-méterhez. A második az Egyéni időnyomtérkép az eseten futtatandó eseményekhez.

Először vált lehetővé, hogy az Ember maga mögött hagyhassa a csapdákat, és térképen jelölhesse meg a szabadulás útvonalát.

Ezek L. Ron Hubbard azon előadásai, amelyek az Ember teljes időnyomának történetéről szólnak.

DÁTUM:

1952. június - július

HELYSZÍN:

Phoenix, USA

TARTALOM:

• 17 CD előadás
• Átiratok
• Teljes szójegyzék
• Részletes tárgymutató
• Kiegészítő füzet az előadásokban említett, illetve más, abból az időszakból származó idetartozó kiadványokkal

NYELVEK:

angol, dán, francia, görög, héber, holland, japán, kínai (hagyományos), magyar, német, norvég, olasz, orosz, portugál, spanyol, spanyol (latin-amerikai), svéd

Érdekelhetnek még…

  • Ember története

    8 600 Ft