A Stabil Adat Axiómája – előadás

Még olyan távoli helyekről is érkeztek könyvrendelések, mint Tel-Aviv és Kairó, így felismerte, hogy egy sokkal központibb fekvésű helyre van szükség a Szcientológia nemzetközi növekedésének felügyeletéhez. Ezért létrehozta a Szcientológia Alapító Egyházat Washingtonban. Sőt, az új Egyházzal valami más is jött: az első Szcientológia Akadémia – A Vallásos Elmélet és Tudomány Akadémiája. Bár ezek a szervezés területén jelentettek újdonságot, a technikai fejlődés is jelentős volt. Konkrétan: a Szcientológia egyik legnagyobb hatású alapelvének, az 53. Axiómának (a Stabil Adat Axiómájának) felfedezésével Ron megtalálta a megoldást minden aberrációra, valamint az épelméjűség, illetve képesség alapvető elméletét.

43 000 Ft

Egy másik mérföldkő jelentőségű felfedezés is történt az 53. Axiómával párhuzamosan – a négy posztulátum, amely a thetán természetes állapotból való lehanyatlását okozta. Mialatt elmagyarázta azokat a processzeket, amelyekkel a preclearek képessé váltak módosítani, megváltoztatni vagy felváltani stabil adatokat, L. Ron Hubbard az auditorokat is kalapozta a terjesztéssel kapcsolatban, és ellátta őket A szcientológus: Kézikönyv az anyagok terjesztéséről példányaival, valamint a „Kezdd el azt a praxist!” című kiadvánnyal, amelyben azt részletezte, hogy hogyan legyenek a Szcientológia sikeres fáklyavivői.

„Van tehát az első posztulátum, a Nemtud (ez analitikus szinten van); a második posztulátum, a Tud; a harmadik posztulátum, a Felejt; és a negyedik posztulátum, az Emlékezik." – L. Ron Hubbard

1955 nyarára a phoenixi Szcientológusok Nemzetközi Hubbard Szövetségének már nyolc épülete és tekintélyes létszámú teljes idős munkatársi gárdája volt. Hogy miért? Most, hogy az ACC-végzettek megkezdték a terjeszkedést a földrajzi területükön, a szcientológusok egyesített ereje az egész bolygón éreztette hatását. A Szcientológia Angliában ötszáz auditort számlált, és az északi Liverpooltól a déli Croydonig terjedt. Tucatszámra voltak auditorok képzésben Dél-Afrikában. A Szcientológia gyökeret eresztett Ausztráliában, és robbanásszerűen terjeszkedett Új-Zélandon. De ez még nem minden. L. Ron Hubbard áttöréseinek híre sokfelé eljutott, és még olyan távoli helyekről is érkeztek könyvrendelések, mint Tel-Aviv és Kairó. Eközben a terjeszkedés töretlenül haladt előre az egész Egyesült Államokban.

Felismerte, hogy egy központi helyre van szükség a Szcientológia nemzetközi növekedésének felügyeletéhez, ezért úgy döntött, hogy Washingtonba költözik. Így 1955 júliusában megalakult a Szcientológia Alapító Egyház, továbbá létrehozták az elosztási központot is a közeli Silver Springben, hogy kiadja és terjessze az anyagokat. Ami pedig még fontosabb: ebben az új egyházban alakult meg az első Szcientológia Akadémia – a Vallásos Elmélet és Tudomány Akadémiája.

Ez a korszak több újdonságot is hozott a szervezés területén, és nem volt ez másként a technikai fejlődéssel sem. Processzek egész arzenálja volt már használatban mind Az emberi képesség megteremtése, mind a Dianetika 55! című könyvből, ő pedig olyan új felfedezést tett, amely nemcsak az auditálás egészére, hanem a Tudóság fogalmára is alkalmazható volt. Ez a fogalom volt az Ember kutatásának mozgatórugója évezredeken át. Ezért 1955. július 11-én elkezdte a washingtoni akadémiai előadásokat. A modern auditálási eljárásmódok részletes leírásával kezdte, majd azzal folytatta, hogy hogyan lehet az auditálásban alkalmazni a thetán által hozott négy kulcsposztulátumot. Az egyik előadás után a tanulóknak többé nem lehetett kétségük afelől, hogy milyen nagyságrendűek is ezek a felfedezések. Ennek az előadásnak a címe: „Az ismeretlen adat – egy MEST-rengető előadás”.

„Azáltal, hogy eljutottunk annak az elképzelésnek a felfedezéséhez, hogy az elérhető legmagasabb szintű tudóság a valamiről való nem tudás, beléptünk az összes keleti filozófia területére, és messzebbre jutottunk, mint ők. Épp most hagytuk magunk mögött az emberi fajt.

Ez az idióta titok volt az a titok, amely összetartotta ezt az univerzumot.”

Ugyanis a négy posztulátum mellett felbukkant az az adat is, amely később a Szcientológia egyik legfontosabb alapelvévé vált: ez az 53. Axióma, vagy ahogy L. Ron Hubbard hívta, „A Stabil Adat Axiómája”. Az 53. Axióma és a négy posztulátum rendkívül alapvető volt az auditálásban. Az ő szavaival:

„Ennek az univerzumnak ez a két alapvető döntése: Túlélni, Elpusztulni. És ez a két stabil adat.

A fickó egy kórházi ágyban fekszik, nyomorúság és fájdalom az élete, majd elolvassa a Dianetika: Egy tudomány kialakulása című könyvet, vagy valami ilyesmi, és hirtelen azt mondja: »Hé! Várjunk csak! Ez – beng!«, majd felkel, és többé már nem beteg. Varázslat! Tiszta varázslat! Valójában ez a két stabil adat egyike.

A másik stabil adat pedig, ami egy kicsit kisebb, az Elpusztulni, értitek? Csak ez a kettő. Nos, az élet ehhez a két adathoz igazítja magát, és ha valamikor is nem ehhez a két adathoz igazítja magát, akkor az eredmény aberráció lesz.”

Ezért az 53. Axióma központi része volt az, hogy hogyan auditáljunk precleareket addig a pontig, ahol már képesek módosítani, megváltoztatni vagy lecserélni stabil adatokat:

  • Dacos individualizmus – ha az embernek nem kellene állandóan egyetlen egyéniséget védelmeznie, akkor visszanyerné azt a képességét, hogy szabadon döntsön az életben.
  • Eszméletlenség – mint a nemtudóság alacsonyabb harmonikusa.
  • Emlékezőség – mint a tudóság harmonikusa.
  • Elmebaj – melyek a mechanikái, és miért kaotikus egy olyan helyzet, amelyben nincsenek stabil adatok.
  • Káosz – miért támogatja és erősíti reaktív szinten a stabil adatot.
  • A thetán ideális állapota – legyen képes szelektíven felejteni és emlékezni –, és hogyan van az, hogy a Szcientológia egy olyan módszer, amellyel az egyén képes tetszése szerint Tudni és Nemtudni.

Hogy mit jelentettek ezek az előrelépések a terjesztésben? L. Ron Hubbard kinyilvánította, hogy azt akarja, hogy minden szcientológus legyen a társadalom feje mögött a saját közösségében. Vagy ahogy azt egy olyan levélben írta, amely az Ability magazin 1955. szeptember eleji kiadását kísérte:

„Ezzel a kiadvánnyal és a fejlesztés alatt álló anyaggal a Dianetika és a Szcientológia legrózsásabb céljai válnak valóra.

Úgy nyerhetünk, hogy irányítjuk a környezetet a gondolkodásnak azzal az iskolájával – az egérológiával – szemben, amely csupán alkalmazkodik a környezethez.”

Ezért útmutatásokat adott az auditoroknak arról, hogy hogyan terjesszenek: ellátta őket A szcientológus: Kézikönyv az anyagok terjesztéséről példányaival, amely a területi tevékenységek működtetéséről szól, valamint a „Kezdd el azt a praxist!” című kiadvánnyal, arra biztatva őket, hogy legyenek a Szcientológia fáklyavivői. Azt is elmondta nekik, hogy hogyan legyenek sikeresek. Így 1955 őszére a Szcientológia készen állt terjeszkedésének következő, teljesen új fázisára: volt egy központi helyen lévő Alapító Szcientológia Egyház, egy teljesen működő Akadémia, és rendelkezésre álltak a terjesztési erőforrások.

DÁTUM:

1955. július-szeptember

HELYSZÍN:

Washington, USA

TARTALOM:

• 7 CD előadás
• Átiratok
• Teljes szójegyzék
• Részletes tárgymutató

NYELVEK:

angol