Túlélés tudománya – előadások

Az Emberi értékelés Hubbard-féle táblázata hátterében egy rendkívüli jelentőségű felfedezés állt – a Théta–MEST-elmélet, amely elmagyarázta az Életnek – thétának – az Anyagból, Energiából, Térből és Időből álló fizikai univerzummal – MEST-tel – való kölcsönhatását. Ezekben az előadásokban, amelyeket közvetlenül a könyv megjelenése után tartott tanulóknak, található meg L. Ron Hubbard legbővebb leírása mindarról, ami Az emberi értékelés Hubbard-féle táblázata mögött áll, illetve arról, hogy az hogyan alkalmazható magára az életre. Ugyanitt található meg a magyarázat arra, hogy a théta és az en(turbulált)-théta aránya miként határozza meg a személy helyzetét a Tónusskálán, illetve hogy miként lehet magasabb állapotokba emelkedni.

43 000 Ft

„Ha megvan, hogy hol van a Tónusskálán, akkor meg tudjátok mondani, hogy mennyi felelősségvállalást fog tanúsítani, mekkora kitartást fog tanúsítani. Meg tudjátok mondani, hogy fog bánni a gyerekekkel; meg tudjátok mondani, hogy fog beszélni veletek, hogy fog meghallgatni titeket. Meg tudjátok mondani, hogy mit fog tenni azzal az üzenettel, amit azért adtok oda neki, hogy adja át valaki másnak. Szinte automatikusan azt is meg tudjátok mondani, hogy a személy milyen fiziológiai állapot felé halad.” – L. Ron Hubbard

Az Ember régóta próbálta megfejteni társai viselkedését. Miért úgy cselekednek az emberek, ahogyan cselekednek? Hogyan tudhatjuk, hogy kiben bízzunk? Kivel vigyázzunk? Kire számíthatunk?

1950 ősze volt, és L. Ron Hubbard keresztül-kasul beutazta az egész Egyesült Államokat. Elizabethben, Los Angelesben és Kansas Cityben tanácsokkal látta el a gyorsan növekvő Dianetika mozgalmat, és útmutatásokat adott.

Ugyanakkor folytatta kutatásait az Első könyv végén említett „jobb Híd” után. A Híd megalkotásának következő lépéseként nekilátott annyira kiszélesíteni és megerősíteni, hogy minden esetet el lehessen helyezni rajta – kimondottan azért, hogy biztosítsa az eszközöket, amellyel bármely eset elérhető és feltörhető, bármely szinten legyen is.

Magában az Első könyvben található ennek a kulcsa: „A túlélést ábrázoló grafikon”. Ez egy skálát mutat be, amelynek az alján a halál, a felülmúlhatatlan fájdalom található, a tetején pedig a potenciális halhatatlanság, a felülmúlhatatlan öröm. Ebből kiindulva L. Ron Hubbard belekezdett annak vizsgálatába, hogy milyen elvek szabályozzák egy lény helyzetét a skálán – ezáltal biztosítva az eszközöket annak felemeléséhez.

Ezt követő kutatásai eredményeképpen, amelyeket 1951 elején végzett otthonában, a kaliforniai Palm Springsben, hamarosan elsöprő jelentőségű felfedezésre jutott. Valójában akkor és ott egy teljesen új nézőpontból kezdte szemlélni a világot: rájött, hogy az Ember életerő (melyet a görög théta betű jelöl), amely csapdába esett az anyag, energia, tér és idő (rövidítve: MEST az angol matter, energy, space, time szavakból) univerzumában. Ettől a fordulópontot jelentő Théta–MEST-elmélettől kezdve minden gyorsan elkezdett kibontakozni, felfedve az emberi emóciók, jellem és viselkedés összes megnyilvánulásait, minden szinten.

Hamarosan a kezdetben egyszerű túlélési grafikon kibővült, és magába foglalta az emberi akciók és reakciók minden oldalát; így jött létre Az emberi értékelés Hubbard-féle táblázata. Ezután L. Ron Hubbard egy átfogó, mindent felölelő könyvet írt – részletesen leírva a Táblázat mindegyik oszlopát, és azok használatát. E könyv címe: A túlélés tudománya.

Ebben nemcsak azok az „egyszerűbb, gyorsabb Dianetika technikák” voltak, amelyeket keresett, hanem egy olyan áttörés is, amely új irányt adott a tárgynak, és ez olyan nyereségeket eredményezett, amelyek még a Dianetika könyvben leírtakat is felülmúlták.

Ennek az előrelépésnek a közzétételére létrehozott egy központi főhadiszállást a Kansas állambeli Wichitában, amely az Egyesült Államok nyugati és keleti partjáról egyaránt megközelíthető volt. Dianetikusok érkeztek Amerika minden tájáról a Douglas Avenue 211. szám alatt található új Alapítványba, amelyben huszonhat iroda és egy nagy előadóterem is volt.

Május 21-én ez a terem teljesen megtelt a professzionális tanfolyam azon tanulóival, akik türelmetlenül várták L. Ron Hubbard első előadását, a „Théta–MEST-elmélet”-et. Ebben a hosszú előadásban részletezte azt az áttörést, amelyből a Táblázat és az emberi viselkedés egész technológiája származott. Az ezt követő előadásokban ezt fejtette ki, és feltárta, hogy mi a jelentősége a Théta–MEST-elméletnek az életben és az auditálás során. Az aberrációnak az ARK és a dinamikák segítségével való meghatározásával új nézőpontot adott a reaktív elmével kapcsolatban, illetve részletesen elmondta, hogy a Théta–MEST-elmélet felfedezése miként változtatta meg teljesen azt, hogy az auditor mire fektessen hangsúlyt. A cél az enthéta támadása helyett a théta megerősítése lett:

„Ha azt akarjátok, hogy ez a személy olyan magasan legyen a skálán, amennyire csak lehet, akkor erősítsétek meg őt. És oly módon erősítitek meg őt, hogy veszitek a legmagasabb szintű ARK-t, ami ennél az esetnél hozzáférhető, mert ez az élet.”

Az új technika illusztrálásához L. Ron Hubbard egy olyan demonstrációs üléssel fejezte be az előadást, amelyen enyhítette a preclear közel egy hónapja tartó makacs fejfájását, ami bepillantást adott a technika hatásosságába.

Az első előadásokat követően az összes Hubbard Dianetika auditornak címzett írásában bejelentette egy országos csoport megalakulását, amelynek célja egyrészt a gyakorló dianetikusok segítése, másrészt az auditálás legmagasabb standardjainak érvényre juttatása volt. Pontosan ezzel a céllal júniusban összehívta a Hubbard Dianetika auditorok első nemzetközi kongresszusát, és ezen a konferencián egy másik, mérföldkő jelentőségű, kétórás előadást adott – melynek címe: Az emberi értékelés Hubbard-féle táblázata.

Ebben részletezte a Táblázat használatát a mindennapi életben. Ezeket az előadásokat úgy tartjuk számon, mint L. Ron Hubbard legrészletesebb magyarázatát mindarról, ami a Táblázat és annak alkalmazása hátterében áll. Ugyancsak ezekben találjuk meg a teljes magyarázatát annak, hogy mi határozza meg valaki elhelyezkedését a Tónusskálán – és ezáltal az eszközöket ahhoz, hogy magasabb állapotokba emelkedjen.

DÁTUM:

1951. május - június

HELYSZÍN:

Wichita, USA

TARTALOM:

• 6 CD előadás
• Átiratok
• Teljes szójegyzék
• Részletes tárgymutató

NYELVEK:

angol, dán, francia, görög, héber, holland, japán, kínai (hagyományos), magyar, német, norvég, olasz, orosz, portugál, spanyol, spanyol (latin-amerikai), svéd

Érdekelhetnek még…

  • Túlélés tudománya

    11 000 Ft14 000 Ft