Akció!

Alapok előadáscsomag

Ez a csomag a következőkből áll: 14 Alapok előadás-sorozat, amelyek összesen 284 előadást tartalmaznak.

1 175 000 Ft

A Dianetika és Szcientológia anyagai a szellem, az elme és az élet tárgyában valaha összeállított legterjedelmesebb információhalmazt alkotják, amelyet L. Ron Hubbard öt évtizedes kutatás, vizsgálódás és fejlesztés során dolgozott ki és rendszerezett igen körültekintően. E munka eredményei több száz könyvben, illetve több mint 3000 előadásban találhatók meg.

Az Alapok könyvek és előadások képezik a Szabadsághoz vezető Híd alapját. Számos alkalommal közvetlenül egy könyv megjelenése után egy előadás-sorozatot is tartott, hogy ezzel további magyarázatot, illetve mélyebb betekintést adjon ezekbe a mérföldkő jelentőségű anyagokba. Hatalmas mennyiségű helyreállítási munka árán ezek az előadások most elérhetővé váltak.

Míg L. Ron Hubbard könyvei a nagy horderejű felfedezések összegzését és az ezekből levont következtetéseket tartalmazzák – ahogy azok a kutatás útvonalán megjelentek –, az előadásai napról napra folyamatosan követik a kutatásokat, és beszámolnak a bejárt út során felmerült valamennyi gondolatról, következtetésről, kísérletről és demonstrációról. Ezek az előadások hiánytalanul megörökítik a teljes kutatási útvonalat, és nemcsak az emberiség történetének legjelentősebb felfedezéseit közlik, hanem azt is, hogy L. Ron Hubbard miért és hogyan jutott el hozzájuk.

E könyvek és előadások időrendben történő tanulmányozásának nem elhanyagolható előnye a szavak és kifejezések jelentésének meghatározása, amelyeket ott, ahol legelőször előfordultak, maga L. Ron Hubbard adott meg igen precízen. Ezek nem pusztán „definíciók”; teljes előadások szólnak minden egyes új Dianetika és Szcientológia kifejezésről – arról, hogy mi tette lehetővé a felfedezést, hogyan alkalmazható az auditálásban, és hogyan alkalmazható magára az életre. Ennek eredménye: az ember nem megy át meg nem értéseken, teljes fogalmi megértést szerez a Dianetikáról és a Szcientológiáról, valamint olyan mély betekintést nyer e tárgyakba, amilyet másképp nem lehetséges.

A sorrendben való tanulmányozása során láthatóvá válik, hogyan fejlődött a tárgy, és a fejlődés legmagasabb szintjei is felismerhetőek. A könyveket és az előadásokat ott mutatjuk be, ahol a kutatási folyamatba illeszkednek. Ennek segítségével meghatározhatjuk, hogy mi a következő lépésünk, illetve hogy esetleg milyen korábbi könyveket vagy előadásokat hagytunk ki. Így pótolni lehet a hiányzó részeket, nemcsak tudomást szerezve minden jelentős felfedezésről, hanem nagyobb megértést is a korábban tanultakról.

Ez az út elvezet ahhoz, hogy tudjuk, hogyan tudjunk, és megnyitja az örökkévalóság kapuit. Kövesse hát ezt az utat!