Életenergia forrása – előadások

Kezdve új könyvének, a Szcientológia 8-80-nak a bejelentésével, L. Ron Hubbard nemcsak a thétával mint az Életenergia Forrásával kapcsolatos nagy jelentőségű áttöréseit ismerteti, hanem részletezi a kutatási módszereket, amelyeket arra használt, hogy megtegye ezt és a Dianetika és Szcientológia összes többi felfedezését: a Q-kat és a Logikákat – ezek a gondolkodás módszerei, amelyek bármelyik univerzumra vagy gondolkodási folyamatra alkalmazhatók. Ebből azt is megtudhatjuk, hogy hogyan kell gondolkodni, és hogyan kell kiértékelni minden adatot és tudást, így pedig megismerhetjük a Szcientológia és maga az élet teljes megértésének kulcsát.

85 000 Ft

„Ez az egység képes arra, hogy anyagot és energiát helyezzen el a térben és az időben; átalakítsa, megőrizze, sokféle módon megváltoztassa, elindítsa és megállítsa az anyagot és az energiát a térben és az időben, illetve – és ez nem semmi – képes arra is, hogy megalkossa a teret és az időt, és a téren meg időn kívül valószínűleg sokkal több olyan dolgot is meg tud alkotni, ami mellett a tér és az idő kisiskolás játéknak tűnik.” – L. Ron Hubbard

Mi az életenergia? Honnan jön? Hogyan lehet növelni? Filozófusok, bölcsek és tudósok évszázadokon át keresték a választ erre a kérdésre saját rögeszméiktől elvakítva, ám mindhiába.

Remekül példázza ezt az 1950-es évek elején egy neves amerikai egyetemen végrehajtott kísérlet, amelynek során megpróbálták megmérni az emberi testet körülvevő energiatereket. Ha az „Ember a sárból” elméletük helyes lett volna, azok a mezők a sejtekből eredtek volna. Azonban nem onnan eredtek. Az energiának rejtélyes módon egy egyetlen pontból eredő forrása volt. És miközben az eredményeket sietve a tudomány szőnyege alá söpörték, jelentőségükre egyvalaki felfigyelt.

1952-t írunk. L. Ron Hubbard ebben az időben az arizonai Phoenixben tartózkodott, éppen befejezte az Ember teljes múltját felölelő kutatásait, és vizsgálódásainak eredményeit a Szcientológia: Az Ember története című könyvben jelentette meg. Az első E-méter használatával feltérképezte a teljes időnyomot, megállapítva, hogy az Ember nem egy korlátolt, egyetlen élettel rendelkező lény, hanem egy halhatatlan szellem, melynek múltja a végtelenbe nyúlik.

A vallások már évezredek óta beszéltek a lélekről, illetve szellemről, mégse különítették el és mérték meg soha az élet energiáját – a benne rejlő kilowattokat, ohmokat és ampereket. Így tehát L. Ron Hubbard megkezdte kutatásait az emberi gondolat és beingness elektronikájával kapcsolatban, és 1952 szeptemberére meg is találta a válaszokat.

Mielőtt Angliába utazott, hogy megalapítsa az első európai Szcientológia szervezeteket, megajándékozta a phoenixi szcientológusokat az általa írt új könyv – a Szcientológia 88 – korlátozott példányszámban megjelent kézírásos kiadásával.

Ezután, szeptember közepén Londonba érkezve megalapította Anglia első professzionális iskoláját a Holland Park Avenue 163. szám alatt Londonban, és belekezdett egy 20 órányi esti előadást tartalmazó sorozatba. A tankönyve ennek a munkának a lezárásaként létrejött mű volt, amit még Szcientológia 88-ként kezdett el, de a kiadáskor a címe már Szcientológia 8-80 – Az életenergia felfedezése és növelése a Homo sapiens fajban volt.

Az előadások révén L. Ron Hubbard felfedte mindazt, amit a thétáról mint az életenergia forrásáról megtudott: pontosan hogyan hoz létre a thetán energiát, hogyan formál anyagot, és hogyan posztulál teret és időt. Részletezte a thetán összes energiajelenségét is: áramlások, szétszóródások, ridge-ek, robbanások, hullámhosszak, vonó- és tolósugarak.

Mindennek tetejébe kifejtette elsőrendű fontosságú kutatási módszerét is – az eljárást, amelynek segítségével a Dianetika és Szcientológia valamennyi felfedezéséhez eljutott: A Q-listát, a tudás legmagasabb szintjét, amelyből minden más származik, továbbá a Logikákat, az adatok rendszerbe szervezésének és elrendezésének módszerét. Összegezve, ezek alkották a Szcientológia és maga az élet megértésének kulcsát.

Íme hát L. Ron Hubbard legendás előadásai, amelyek felfedik az emberi lélek összes energiajelenségét.

DÁTUM:

1952. november

HELYSZÍN:

London, Anglia

TARTALOM:

• 14 CD előadás
• Átiratok
• Teljes szójegyzék
• Részletes tárgymutató
• Kiegészítő füzet az előadásokban említett, illetve más, abból az időszakból származó idetartozó kiadványokkal

NYELVEK:

angol, dán, francia, görög, héber, holland, japán, kínai (hagyományos), magyar, német, norvég, olasz, orosz, portugál, spanyol, spanyol (latin-amerikai), svéd

Érdekelhetnek még…

  • Szcientológia 8-80

    8 600 Ft