Clearré tétel története CD

Mindig figyelni és kérdezni, tüzetesen átvizsgálni az Ember rendelkezésére álló tudást válaszokért az elme, a szellem és az élet kérdéseire, és amikor egyet sem találunk, nekivágni egy teljesen ismeretlen területnek – ezek annak a történetnek a részei, amelyet Ron sehol máshol nem mesélt el. Mert ez az az ösvény, amelyen L. Ron Hubbard járt, hogy megfejtse az Ember hosszú ideje megoldatlan rejtélyét, és hogy megszabadítsa őt a fájdalmas tapasztalatok mindent beborító felhőitől. Itt találjuk tehát egy olyan állapot történelmi jelentőségű elérését, amely ezidáig ismeretlen volt ebben az univerzumban – egy olyan állapotét, amelyet úgy nevezünk, hogy Clear.

5 200 Ft

A mi utunk az volt, hogy elérjünk egy megfigyelési platformra, ahonnan az ember képes a megfigyelésre, és ezeknek a megfigyeléseknek az alapján kialakítsa a saját véleményét. És ez a megfigyelési platform az, amit Clearnek hívunk."
– L. Ron Hubbard

Mindig figyelni és kérdezni, tüzetesen átvizsgálni az Ember rendelkezésére álló tudást válaszokért az elme, a szellem és az élet kérdéseire, és amikor egyet sem találunk, nekivágni egy teljesen ismeretlen területnek – ezek annak a történetnek a részei, amelyet Ron sehol máshol nem mesélt el. Mert ez az az ösvény, amelyen L. Ron Hubbard járt, hogy megfejtse az Ember hosszú ideje megoldatlan rejtélyét, és hogy megszabadítsa őt a fájdalmas tapasztalatok mindent beborító felhőitől.

A történet azzal kezdődik, hogy Ron beleveti magát a mélységesen spirituális, mélységesen hagyománytisztelő Ázsia világába, ahol – más tudósok mellett – találkozott és összebarátkozott az utolsó nagy mágussal, akinek ősei a mongol uralkodó, Kublaj kán udvarában szolgáltak. Ám a figyelemre méltó hatalomról tanúskodó mutatványok ellenére egy olyan világot látott itt, ahol a tudást szentnek tekintették – valójában annyira szentnek, hogy ezek a keleti szent emberek nem voltak hajlandók arra, hogy figyelemre méltó képességeiket az élet valós és égető problémáinak megoldására használják. Ezután, az Egyesült Államokba visszatérve, L. Ron Hubbard szembe találta magát a nyugati tudományos világgal, amely egy teljesen más, az előbbitől élesen elkülönülő, ám ugyanolyan gyakorlatiatlan világ volt. Mivel természettudósok uralták, és kizárólag az anyag, energia és tér kölcsönhatásaira koncentrált, olyan világ volt ez, ahol a szellem nem szerepelt az egyenletben.

Felismerve, hogy a válaszok e két, egymással szöges ellentétben álló iskola egyikében sem találhatók meg, L. Ron Hubbard veszélyes küldetésbe fogott, hogy módot találjon az egyén felszabadítására azok alól a korlátok alól, amelyek megfosztották a boldogságtól. És felismerve azt, hogy az Ember egyaránt szellemi és anyagi lény, eljutott ahhoz az áttörést jelentő felfedezéshez, amelyből minden más következett. Ahogyan beszámol kutatása ösvényének egymást követő mérföldköveiről, egy rendkívüli győzelem óriási távlatai nyílnak meg előttünk – egy olyan győzelem távlatai, amely az egész emberiség javát szolgálja.

Itt találjuk tehát az összefoglalást erről a győzelemről és egy olyan állapot történelmi jelentőségű eléréséről, amely ezidáig ismeretlen volt ebben az univerzumban – az állapotról, amelyet úgy nevezünk, hogy Clear.