Akció!

Dianetics 55! – Book & Lecture course

Ha nincsenek meg a szükséges anyagaid hozzá, akkor tedd a kosaradba azokat is. Itt lent, a terméklap alatt találod az ehhez a tanfolyamhoz tartozó könyvet és a kapcsolódó előadásokat.

2 890 Ft

IDŐTARTAM:

48 óra

NYELVEK:

angol, dán, francia, görög, héber, holland, japán, kínai (hagyományos), magyar, német, norvég, olasz, orosz, portugál, spanyol, spanyol (latin-amerikai), svéd

TELJES LEÍRÁS:

Az eddigi jelentős felfedezések nyomán napvilágra került az a tényező, amely létfontosságú az összes auditálási típus sikeréhez. L. Ron Hubbard szavaival: „A kommunikáció ma olyan fontos a Dianetikában és a Szcientológiában (ahogy mindig is volt a teljes időnyomon), hogy azt lehetne mondani, hogy ha kommunikációba hoznánk egy precleart, azzal helyre is hoznánk.” És ez a könyv bemutatja a tökéletes kommunikáció pontos, ám eddig ismeretlen anatómiáját és formuláit. A kommunikációs ciklus varázsa jelenti az auditálás alapját, valamint annak elsődleges okát, hogy az auditálás miért működik. Ezek az áttörések új távlatokat nyitottak meg az alkalmazás területén — olyan hatalmas felfedezésekkel, hogy L. Ron Hubbard a Dianetika 55!-öt a Dianetika Második könyvének nevezte.

Mi a Tudás? Mi az Igazság? És mi a Titok? Ha ön tudná a választ, mindent megértene. Szerencséjére ezek a rendelkezésére állnak. Ugyanis az Axiómák rendszerbe foglalásával, valamint az exteriorizációhoz és az Operatív Thetánhoz vezető úttal L. Ron Hubbard ezt teljes mértékben biztosította a Szcientológia auditorok kézikönyvében – ez Az emberi képesség megteremtése. Ezek közül a vívmányok közül minden más fölé emelkedik egy tényező: a Kommunikáció. Ez a szó nem kevesebbet foglal magában, mint a „varázsformulát”, amely végigvisz a kivezető úton, és új irányt szab az auditálásnak minden szinten. Éppen ezért L. Ron Hubbard visszatért az Első könyvhöz, és a benne tárgyalt problémák keretein belül maradva a leghaladóbb felfedezéseket alkalmazta a megoldásukra. Itt van tehát a Dianetika Második könyve, amely ugyanakkor a Dianetika és a Szcientológia nagy horderejű, egységes egésszé történő egyesítése – ez a kommunikáció teljes kézikönyve:

 • Teljes leírás a tudatosság tudatosságának egységéről – ez először az Első könyvben jelent meg, most pedig az exterior képesség nézőpontjából láthatjuk.
 • Minden auditálás és az élet új megközelítése – a hangsúly a képesség növelésén van, nem pedig a képességhiány megszüntetésén.
 • Az ARK-háromszög legteljesebb leírása – olyan formában feltárva, amely nem más, mint egy matematikai formula bármely kérdésnek, bármely problémának és magának az életnek a megoldására.
 • A „Titok” és megoldása – amely felfedi minden csapdában levés forrását, másfelől pedig kezünkbe adja a kulcsot, amely megnyit minden korlátot.
 • A Kommunikációs formula – amely tartalmazza a kommunikációs ciklus anatómiáját és alkotórészeit, és amely, ha használják, nem más, mint egy egyetemes oldószer.
 • A kétirányú kommunikációs ciklus – amely döntő fontosságú minden auditálási sikerhez, és… még fontosabb az élethez.
 • Mindez, és még sok más – mi a fizikai univerzum „örökké”-sége, és milyen alattomos szerephez jut a „csend”, amely leragasztja az illetőt az időnyomon; továbbá mi a „kommunikációs késés” anatómiája, és melyik az az egyedülálló processz, amely megteremti az „Egycsapásra-Clear”-t.

Összefoglalva, íme a könyv, amely nemcsak az auditálásnak, hanem gyakorlatilag magának a teljes szabadságnak a nélkülözhetetlen eleme.

Ez egy történelmi jelentőségű kongresszus, amelyen a Dianetika 55! kiadásával L. Ron Hubbard bejelentette a Dianetika és a Szcientológia újraegyesítését. Egészen eddig mindkettő a saját hatókörén belül működött: A Dianetika az embert mint Embert vette célba – ez az első négy dinamika –, a Szcientológia pedig magára az életre irányult – ezek az Ötödiktől a Nyolcadikig terjedő dinamikák. A minden jövőbeli fejlesztés alapjául szolgáló módszer egy szóban foglalható össze: Kommunikáció. Ez egy kiemelkedő fontosságú felfedezés volt, amelyet Ron később „a Dianetika és Szcientológia nagy felfedezése” névvel illetett. Ezekben az előadásokban követhetjük nyomon, hogyan történt ez.

„Derítsük ki, hogy egy fickó mennyire tud jó képességű lenni, és mennyire tud szabad lenni. És ha ezt kiderítettük, akkor azonnal kiderül, hogy a Dianetika és a Szcientológia területén végzett kutatás és vizsgálódás miért terjed egyre… mert mindig is kizárólag a képesség irányába haladt. Minél jobb képességűvé tudunk tenni egy emberi lényt, annál szabadabb. Minél több dinamika mentén él túl, annál több létezőséggel rendelkezik. Tehát jó képességűek vagyunk, ha a képességet keressük."

– L. Ron Hubbard

1954 őszén híre ment, hogy L. Ron Hubbard egy sajátos kongresszust fog tartani, amelyet a Hubbard Dianetika Kutatási Alapítvány és a Szcientológusok Nemzetközi Hubbard Szövetsége is támogat. A közös támogatás azért volt fontos, mert ez jelezte a Dianetika és a Szcientológia újraegyesítését mind fizikai, mind filozófiai értelemben.

Ezt megelőzően e két terület egymástól függetlenül működött. A Dianetika az Emberrel Emberként, az első négy dinamikáján foglalkozott, miközben a Szcientológia az élettel a maga teljességében foglalkozott, felölelve az Ötödiktől Nyolcadikig terjedő dinamikákat.

Azzal, hogy az eredeti Hubbard Dianetika Kutatási Alapítvány Elizabethből Phoenixbe, a HASI székhelyére költözött, L. Ron Hubbard nekilátott, hogy teljesen megválaszolja az 1950 óta oly gyakran feltett kérdéseket: „Mi a Dianetika?” és „Mi a Szcientológia?”

És így 1954.  december 28-án telt ház volt Phoenixben az Egyesítő kongresszuson.Ezt az eseményt a Journal of Scientology joggal jellemezte úgy, mint „a Dianetika és Szcientológia történetének valaha volt legfontosabb rendezvénye”.

L. Ron Hubbard egy új könyv, a Dianetika 55! kiadásával nyitotta meg a kongresszust. Ezen teljesen újradefiniálta és összevetette a Dianetikát és a Szcientológiát, és ezzel négy év felfedezéseit foglalta össze egységes egésszé. A Szcientológia ekkorra megválaszolta az Ember és az Élet természetére vonatkozó, eredetileg az Első könyv kiadása után felmerült sarkalatos kérdéseket az emberi szellem létének és az exteriorizáció tényének megállapításával. Ez pedig új fényt vetett az engramok, az aberráció és a reaktív elme valódi forrására, teljessé téve így a kört. L. Ron Hubbard ezért a „Dianetika második könyvé”-nek nevezte ezt a könyvet.

Attól fogva a két tárgy egymással párhuzamosan fejlődött tovább, ezért megtette a következő lépést – azt az áttörést, ami nemcsak az auditálást forradalmasította, hanem az emberi kapcsolatok teljes egészét is. Ez az áttörés a mindaddig ismeretlen kommunikációs formula volt – azok a pontos elvek, amelyek első alkalommal adtak meghatározást a tökéletes kommunikációra.

Ezekben az előadásokban meghatározta a kommunikációs formula használatát nemcsak az ülésre vonatkozóan, de a személy másokkal, önmagával, a testével és a fizikai univerzummal folytatott kommunikációjának vonatkozásában is. E felfedezések olyan témákban történtek, mint: a játszmák és a csapdák mechanizmusai, miért marad fenn a fizikai univerzum, sőt miért van egy lénynek reaktív elméje.

Annyira fontosak voltak ezek az előadások, hogy a szervezetek egyik országból a másikba küldözgették egymás között a hangfelvételeket, hogy minden dianetikust és szcientológust ellássanak azzal a technológiával, amelyet később a Dianetika és a Szcientológia nagy felfedezése névvel illetett. Hiszen a kommunikációs ciklus varázsa, amit ezen a kongresszuson mutatott be, maga az auditálás alapja és az elsődleges oka annak, amiért az auditálás működik.

Itt találhatók az egész élet alapjául szolgáló kommunikációs felfedezések.

Érdekelhetnek még…

 • Egyesítő kongresszus – előadások

  85 000 Ft
 • Dianetika 55!

  10 000 Ft