Dianetika professzionális előadások

Itt található egyrészt az Első könyv auditálási eljárásmódjainak legteljesebb közzététele, másrészt az a felfedezés, amelyen minden további kutatás alapult. Az ezekben az előadásokban lévő adatokat több mint ötven éven át elveszettnek hitték, és csak a Jegyzetek az előadásokról című könyvben közzétett tanulói jegyzetek formájában voltak elérhetőek. Most megtalálták az eredeti felvételeket, és ezáltal most először széles körben elérhetőek lettek.

70 000 Ft

„Az emócióval kapcsolatos további munkálatok és kutatások kétségkívül az emóció még mélyebb megértését eredményezik majd. Ám az emócióról már most is használható tudással rendelkezünk. A már most meglévő tudásunkat is használhatjuk, és eredményeket érhetünk el vele. Ahogy többet tudunk, majd sokkal jobb eredményeket is elérhetünk, de már most is képesek vagyunk Release-eket és Cleareket előállítani. Ha az emóciót lekötött életerőként kezeljük, és ennek felszabadítására ezeket az általános szabályokat használjuk, akkor minden preclearnél igen jelentős nyereséget érhetünk el; voltaképpen, legnagyobb nyereségeinket pont az emóció ilyen felszabadításával fogjuk elérni.” – L. Ron Hubbard

A Dianetika: A szellemi egészség modern tudománya 1950. május 9-i megjelentetésével Ron nemcsak közreadta a Dianetika eljárásmód kézikönyvét, hanem megszabta a nagyobb és gyorsabb eredményre vezető jövőbeli kutatások irányát is. Sőt, ennek az első könyvnek a záró oldalai a meglévő technika fejlesztését sürgetik:

„Olyasmi van a birtokunkban, ami korábban nem létezett: az elme minden egyes esetben működő tudománya. Az alkalmazás módszerei óhatatlanul finomodni fognak.”

A könyv megjelenése után heteken belül megalakult egy Dianetika Kutatási Alapítvány és iskola, hogy egyrészt képzést biztosítson az auditorok számára, másrészt pedig, hogy legyenek esetek, akiken a javított technikák alkalmazását tesztelni lehet. Ezzel együtt az oktatás iránti hatalmas igény csaknem azonnal meghaladta a lehetőségeket, és a Dianetika beiratkozni kívánó olvasói szó szerint az L. Ron Hubbard háza előtti gyepen táboroztak Elizabethben. Annak ellenére, hogy nagyobb helyiségekbe költöztek, heteken belül azok is szűkössé váltak. És ez így folytatódott tovább szó szerint hétről hétre, hónapról hónapra; ahogy az újságok pontosan jellemezték, a Dianetika mozgalom „futótűzként” terjedt az Egyesült Államok egyik partjától a másikig.

Így aztán L. Ron Hubbard Amerika nyugati partvidékén, Los Angelesben létrehozott egy második főhadiszállást. Ezt követően aztán L. Ron Hubbard rendszeresen utazott az egyik parttól a másikig, és bemutatta a fejlesztéseket ezeknek az első dianetikusoknak – napról napra a legújabb adatokat, 150 nap alatt 135 előadást tartva.

Ám miközben minden egymást követő előrelépés egyre közelebb vezetett a célhoz – a Clearhez –, 1950 novemberében napvilágot látott az, amit Ron a Dianetika következő mérföldköveként írt le: magának az emóciónak az anatómiája és forrása. A Dianetika könyv már tartalmazott egy szemléltető grafikont, amely a négy dinamikán ábrázolta a túlélési potenciált, megadva az emóció Tónusskáláját. Ám, ahogy azt rövidesen bejelentette, ennek a skálának a leírása kétdimenziós volt, míg az, amit most felfedezett, három dimenzióra terjedt ki. Ez a felfedezés az Affinitás, Realitás és Kommunikáció (ARK) háromszöge volt.

Ennek használata az alkalmazás során mindent átfog: az auditálás valamennyi vonatkozását, az emberi kapcsolatokat, sőt magát az Életet is. Ezeknek az áttöréseknek és alkalmazásuknak az első bejelentése 1950 novemberében hangzott el a mára már legendássá vált Los Angeles-i professzionális tanfolyamon.

Az Affinitás, Realitás és Kommunikáció Tónusskáláitól az ARK és a dinamikákig, valamint a Megközelíthetőségi táblázatig, amely útmutatóul szolgált az auditoroknak ahhoz, hogy hogyan nyissanak meg eseteket, és hogyan indítsanak el bárkit a felfelé vezető úton – ezekben az előadásokban nemcsak az Első könyv Dianetika eljárásmódjának legfrissebb eredményei és végső simításai találhatók meg, hanem L. Ron Hubbard lefekteti annak a jövőbeli kutatásnak az alapját is, amely magát az életerőt célozza meg.

Néhány hónapon belül a tanulók által készített jegyzeteket Jegyzetek az előadásokhoz címmel könyv formában jelentették meg, hogy ezekhez az anyagokhoz mindenütt hozzájuthassanak a dianetikusok. Azonban L. Ron Hubbard nemrégiben napvilágra került 1950 novemberi levelezése szerint ő úgy rendelkezett, hogy ezeket az előadásokat teljes egészükben hozzáférhetővé kell tenni, és a tanulók jegyzetei pusztán ezeknek az áttöréseknek az azonnali megjelentetésére szolgáltak, amíg az előadásokat nem sikerül sokszorosítani. Így megkezdődött az egész világot átfogó kutatás ezek után az eredeti felvételek után, amelyeket több mint ötven éven át elveszettnek hittek, mígnem végül minden egyes előadás eredeti hangfelvételét sikerült megtalálni. Miután az előadások felfedezését elképesztő helyreállítási technikák alkalmazása kísérte, ezek az előadások most első ízben elérhetők azóta, hogy 1950-ben a tanulók Los Angelesben hallották őket.

Az Affinitás, Realitás és Kommunikáció alkotják a Megértést, és az ezt követő harmincöt év során ezek képezték L. Ron Hubbard kutatásainak és felfedezéseinek az alapját, ahogy folyamatosan egyre jobb hidat épített a szabadság és képesség felé. Ám ezektől az eredményektől függetlenül L. Ron Hubbard ismételten úgy hivatkozik erre az első leírásra – ezekre az előadásokra –, mint az ARK-ról szóló legjobb tanulmányra, amelyet soha nem lehet felülmúlni.

Itt található tehát egyrészt az Első könyv auditálási eljárásmódjainak legteljesebb közzététele, másrészt az a felfedezés, amelyen minden további kutatás alapult. Legmagasabb rendű formájában az élet – a Megértés – Affinitásból, Realitásból és Kommunikációból áll. L. Ron Hubbard szerint az ARK-háromszög valaha volt legjobb leírása ezekben az előadásokban található.

DÁTUM:

1950. november

HELYSZÍN:

Los Angeles, USA

TARTALOM:

• 15 CD előadás
• Átiratok
• Teljes szójegyzék
• Részletes tárgymutató

NYELVEK:

angol, dán, francia, görög, héber, holland, japán, kínai (hagyományos), magyar, német, norvég, olasz, orosz, portugál, spanyol, spanyol (latin-amerikai), svéd

Érdekelhetnek még…

  • Dianetika előadások és demonstrációk – előadások

    17 000 Ft
  • Dianetika: A szellemi egészség modern tudománya

    11 000 Ft14 000 Ft