Akció!

Life Continuum (Életfolytonosság) CD

L. Ron Hubbard nagyon sok felkérést kapott, hogy előadásokat tartson a legújabb felfedezéseiről, amelyeknek a Dianetika auditorok második évenkénti konferenciáján eleget is tett. Bemutatta a Kézikönyv önprocesszinglépéseinek hátterében álló technológiát – az egész dolog hogyanját és miértjét: az Életfolytonosság felfedezését; ez egy olyan mechanizmus, amellyel az egyén kényszerűen továbbviszi egy halott vagy eltávozott egyén életét, és ezzel a saját testében létrehozza az eltávozott egyén bajait, hibáit és jellegzetes viselkedési szokásait. Amellett, hogy elmondja a Viselkedések táblázatának arra való használatát, hogy az auditor hogyan tud minden esetbe a megfelelő szinten belépni, útmutatást ad a Kézikönyv terjesztéséhez is, és ez így a széles körű Clearré tétel eszközévé lép elő.

51 000 Ft

„Könnyedén igazolható, hogy a matematika vagy a fizika történetében most először van dolgunk azzal, amit igazi statikumnak lehet nevezni. Nos, ez talán nagyon érdekes a matematikus számára, bizonyosan nagyon érdekes az atomfizikus számára is, de a ti számotokra sokkal érdekesebb.” – L. Ron Hubbard

Ahogy közeledett 1951 vége, kutatásai az emberi elme területén egyre nagyobb léptekkel haladtak. Miután elkülönítette azt a három tényezőt az esetben – a GONDOLAT, az EMÓCIÓ és az ERŐFESZÍTÉS formájában –, amelyek a helyükön tartják az aberrációt, kifejlesztette az ezek kezelésére szolgáló processzing tervezetét: ez volt a HALADÓ ELJÁRÁSMÓD. Ezzel a tárgykör eljutott arra a szintre, amelyet L. Ron Hubbard úgy nevezett, hogy „második lépcsőfok”. Ez már nem a mentális képmások mechanikáival, hanem az egyén posztulátumaival és döntéseivel foglalkozott.

Wichitában a Dianetika Alapítvány levelek özönét kapta az ezeket az új áttöréseket alkalmazó auditoroktól, és mind ugyanarról számoltak be: az auditálásban elért sikerek jelentős mértékű növekedéséről. Az elért eredményekkel a kezében nekilátott a következő feladatnak: hogyan tegye ezt a technológiát teljesen új nagyságrendben széles körben elérhetővé a preclearek számára? Más szóval, hogyan auditálják a bolygó Clearré tételének felgyorsításához szükséges számú embert? Decemberre elkészültek ennek a következő fázisnak a tervei.

Ekkor érkezett L. Ron Hubbard meghívása a Dianetika auditorokhoz, amelyben egy karácsony és újév között tartandó konferenciára hívta meg őket. A jelentkezők száma hamarosan meghaladta az Alapítvány épületének befogadóképességét, így a wichitai Shirkmere Hotel Kristálytermét foglalták le a rendezvényre. December 27-én pedig személyesen nyitotta meg a Hubbard Dianetika auditorok második éves konferenciáját, méghozzá azzal a könyvvel, amely a konferencia tankönyve és tervének központi eleme lett. Ez volt a Preclearek kézikönyve, a Haladó eljárásmód és axiómák önprocesszingre használható kísérője.

A Kézikönyv működőképessége egy újonnan felfedezett jelenségben, az életfolytonosságban rejlik, amely átsző minden processzt. E mechanizmus lényege, hogy egy személy folytatja egy halott, eltávozott vagy kudarcot vallott másik személy életét, azzal, hogy átveszi a viselkedéseit, betegségeit és aberrációit. Ez a felfedezés olyan figyelemreméltó volt a gyakorlatban, hogy az Alapítvány hamarosan a mindennapos csodáktól volt hangos.

Ráadásul, és teljesen függetlenül a könyv által elért csodaszámba menő eredményektől, a könyv központi eleme egy újabb mérföldkő fontosságú fejlesztés volt, amely minden auditálásra alkalmazható: az új Viselkedések Hubbard-féle táblázata, amely feltérképezi az Ember viselkedéseit és élettel szembeni reakcióit, és posztulálja az Ember ideális állapotát. A jellemvonások mutatójaként használva, meg lehet találni rajta a személy viselkedését, és így gyorsan el lehet őt helyezni A túlélés tudományában található Emberi értékelés Hubbard-féle táblázatán.

Miután részletesen taglalta, hogy az auditorok hogyan tudják a Preclearek kézikönyvét tömegesen terjeszteni, széles körű alkalmazást érve el, L. Ron Hubbard végül rövid betekintést nyújtott a résztvevőknek abba, hogy merre tartanak a kutatásai. Azaz, miután megtalálta az életfolytonosságot, és azt, hogy egy személy miért éli mások életét, belefogott az egyén számos korábbi életének felderítésébe a teljes időnyomon, és ezzel fellépett a „harmadik lépcsőfokra”, túllépve az egyetlen test, egyetlen élet birodalmán. Így ez a sorsdöntő esemény az első bevezető abba a tárgyba, amely átfogja ezt a hatalmas, új horizontot, a Szcientológiát.

Összességében ezek a híres előadások nem kevesebbet képviselnek, mint a továbblépést a Dianetika fejlődésének csúcsáról a Szcientológia hajnalába.

DÁTUM:

1951. december

HELYSZÍN:

Wichita, USA

TARTALOM:

• 10 CD előadás
• Átiratok
• Teljes szójegyzék
• Részletes tárgymutató
• Kiegészítő füzet az előadásokban említett, illetve más, abból az időszakból származó idetartozó kiadványokkal
• A viselkedések Hubbard-féle táblázata

NYELVEK:

angol, dán, francia, görög, héber, holland, japán, kínai (hagyományos), magyar, német, norvég, olasz, orosz, portugál, spanyol, spanyol (latin-amerikai), svéd

Érdekelhetnek még…

  • Preclearek kézikönyve

    10 000 Ft