Elme gépezete CD

Mi történik akkor, amikor valaki a gondolat és a tevékenység egy egész területét „automatára” állítja? Vagy akár az egész életét? Íme azok a mentális „mechanizmusok”, amelyek megakadályozzák az ember döntési szabadságát, és az, hogy hogyan fedezhetjük ezeket fel önmagunkban és másokban. Ez pedig létfontosságú képesség, hiszen csakúgy, ahogy egy igazi gép is kikerülhet a kezelője irányítása alól, ugyanúgy megeshet ez mentális mechanizmusokkal is. Szerencsére az ember átveheti az irányítást az elme „gépezetei” felett, és ezáltal ténylegesen kezébe veheti a saját élete irányítását.

5 200 Ft

Ha szeretnétek megakadályozni ezt, ha szeretnétek egy kis életet lehelni a társadalomba, ha szeretnétek újra összerakosgatni a társadalmat, hogy legyen benne valami vágy a túlélésre, ha szeretnétek egy kicsit jobbá tenni az életet, akkor igazából mindössze egy kicsit jobban a cselekedeteinek és reakcióinak irányítójává kellene tenni az Embert."
– L. Ron Hubbard

Bizonyos rutinműveleteket mindenki automatikusan hajt végre. Az autóvezetés fölöttébb kényelmetlen lenne, ha minden apró műveletet újra kéne gondolnunk. De vajon mi történik akkor, ha valaki a gondolkodás vagy cselekvés egész területeit állítja „automatára”? Az oktatását például. Vagy a munkáját. Vagy akár az egész életét?

A válaszokat itt találjuk, és e válaszok teljesen új távlatokat nyitnak az elme témájában. Amennyire visszahúzódott egy egyén a részvételtől az élet valamely területén, olyan mértékben helyettesíti magát egy automatikus mechanizmussal. Itt megtaláljuk ezeket a mentális mechanizmusokat, és annak pontos módját, hogy hogyan ássák alá az egyén döntési képességét. Azzal a céllal, hogy az egyén visszakapja ezt a képességet, L. Ron Hubbard részletesen kifejti, hogyan ismerhetők fel ezek a mechanizmusok az egyén gondolataiban, cselekedeteiben, és hogyan tudjuk így magunkban és másokban felfedezni ezt. Ez pedig létfontosságú képesség. Hiszen csakúgy, ahogy egy igazi gép is kikerülhet a kezelője irányítása alól, és elkezdhet kontrollálatlanul működni, ugyanúgy megeshet ez mentális mechanizmusokkal is. És ha ez megtörtént: vigyázat! Ugyanis teljes viselkedésmintákat felügyeletük alatt tartva, ezek a „gépezetek” ténylegesen képesek arra, hogy megfosszanak egy személyt az önálló gondolkodás és cselekvés képességétől anélkül, hogy az illető akár csak gyanítaná azt.

Szerencsére létezik gyógymód, és pont annál a dolognál találunk rá erre, amit Ron „a létezés legfőbb sarkkövének” nevez, amellyel minden élőlény rendelkezik, és amelynek egyetlen mentális mechanizmus sem tud ellenállni. Így az ember átveheti az irányítást az elme gépezetei felett, és ezáltal ténylegesen kezébe veheti a saját élete irányítását.