Első mérföldkő – előadások

L. Ron Hubbard hat szóval indította ennek a sorozatnak az első előadását, amelyek örökre megváltoztatták a világot: „Ez egy tanfolyam a Szcientológia tárgyában.” Innen kiindulva nemcsak ennek az akkor vadonatúj tárgynak az óriási hatókörét írta le, hanem részletesen elmondta az előző életekről tett felfedezéseit is. Ezután az első E-méter leírásával folytatta, és elmondta, hogy eredetileg hogyan használták arra, hogy feltérképezzék a thétavonalat (egy thetán létezésének egész időnyoma), amely teljesen független a test genetikus vonalától (a testek és a fizikai fejlődésük időnyoma); ezzel megdőlt a hamis egyszer élünk”-elmélet, és feltárult a szellemi létezés teljes időnyoma. Íme hát magának a Szcientológiának a megszületése.

120 000 Ft

„De most azt kell tennünk, hogy mint egyének elég messzire előrevisszük a dolgot, túl az első mérföldkőn, hogy az ember tényleges, veleszületett céljaiból néhány megvalósulhasson ebben az univerzumban. És meg tudjuk tenni, mivel minden kétség, amit ebben a pillanatban éreztek, csupán aberráció. Bármi is küzd ebben a pillanatban ellenetek, az bennetek van. Semmi sincs – tűz, kardok, rendőrség, kormányok, gazdasági rendszerek –, ezek egyike sem tudja megállítani az Embert, ha egyszer nekiindul. És mi azt próbáljuk elérni, hogy elindítsuk az Embert." – L. Ron Hubbard

1952 elejére L. Ron Hubbard vizsgálódásai teljesen új nézőpontot adtak az emberiség történelmét illetően. A felfedezések e sorozata a Dianetika kiadását követő nyáron kezdődött, azzal, hogy az auditorjelentésekben újra és újra felbukkant egy dolog: a preclearek olyan eseményekkel találkoztak, amelyek csak az előző életekkel voltak megmagyarázhatóak.

„Minél többet kutatott az ember – írta – annál inkább ráeszmélt, hogy ebben a Homo sapiens nevű teremtményben szinte felülmúlhatatlanul túl sok az ismeretlen.”

Az ezt követő húsz hónap során L. Ron Hubbard alaposan megvizsgálta ezeket az ismeretleneket, saját kutatásai eredményét olyan információkkal támasztva alá, amelyeket a területen működő auditoroktól gyűjtött be. E nyomozás során kiemelkedő jelentőségű szerephez jutott az első E-méter kifejlesztése és használata, amely lehetővé tette a számára, hogy lerántsa a leplet rég feledésbe merült eseményekről, és feltérképezze őket. Ez ahhoz a megdöbbentő felfedezéshez vezette, hogy az életerő, vagyis a théta, saját időnyommal rendelkezik, amely különbözik a test időnyomától, és több millió évre nyúlik vissza. Sőt mi több, ahogy azt szintén felfedezte, ezen a thétavonalon bizonyos események minden egyes esetben megtalálhatók.

Ennek következtében forradalmian új kép kezdett kialakulni az Emberről, aki többé már nem csak egy korlátolt, hús-vér állat volt, hanem egy halhatatlan lény, akinek eredete egészen az idők kezdetéig nyúlik vissza. Ahogy L. Ron Hubbard mondta akkoriban: „Megtudni, honnan jött az Ember, megtudni, hová tart, megtudni, miért tudja azt, amit tud, és mit próbál elérni, természetesen a legnagyobb kaland, amit az Ember csak megélhet.”

A wichitai Alapítványnak küldött távirat semmilyen utalást nem tett arra, hogy micsoda kaland fog következni: „Március 3-ától előadás-sorozatot tartok. Ebből lesznek a Professzionális tanfolyam hangszalagjai. Ez a sorozat átfogja az egész Dianetikát egészen a jelenig.” Ám az egybegyűlt tanulók számára azonnal világossá vált, hogy új területre vezeti őket, amikor az első előadást azzal a hat szóval kezdte, amely mindörökre megváltoztatta a világot: „Ez egy tanfolyam a Szcientológia tárgyában.”

Így kezdődött minden idők legelső tanfolyama ebben a vadonatúj tárgykörben. Az e sorozatot alkotó több mint húsz előadás során nemcsak azt vázolta fel, hogy mi a Szcientológia, milyen hatalmas területet ölel fel, és hogy mi a célja, hanem beszámolt a teljes időnyomos felfedezéseiről is. Különösen azt az eseményt részletezte, amely minden lényben egyaránt megtalálható, és annyira ördögi, hogy képes volt megsemmisíteni OT-képességeket, és nagy erejű thetánok egész csoportját lealacsonyítani. Ezt az eseményt az Egyes fakszimile névvel illette.

A tanfolyam végére a végzős tanulók előtt szélesre tárult a látóhatár. Szertefoszlott az a hazugság, hogy „egyszer élünk”. L. Ron Hubbard szavaival: „Ez olyan, mint amikor kivisznek egy elítéltet a cellából, és azt mondják: »Van napfény!«”

Íme a Szcientológia eredete, és egyben az eszközök, amelyekkel megingathatatlan bizonyosságot adhatunk az Embernek saját szellemi természetét illetően.

DÁTUM:

1952. március

HELYSZÍN:

Wichita, USA

TARTALOM:

• 22 CD előadás
• Átiratok
• Teljes szójegyzék
• Részletes tárgymutató
• Kiegészítő füzet az előadásokban említett, illetve más, abból az időszakból származó idetartozó kiadványokkal

NYELVEK:

angol, dán, francia, görög, héber, holland, japán, kínai (hagyományos), magyar, német, norvég, olasz, orosz, portugál, spanyol, spanyol (latin-amerikai), svéd