Ember reménye CD

L. Ron Hubbard nem csupán hittel, hanem tényleges bizonyítékokkal támasztotta alá, hogy valóban létezik egy halhatatlan szellem, amely korlátlan túlélési képességgel rendelkezik, a tudatosság tudatosságának egysége, amely maga az egyén. Azáltal, hogy a tudomány egy technológiát kifejlesztve megtalálta az Ember számára a lelkét, amelyet oly régóta megtagadott tőle, a vallásos hit több ezer éve tényszerűvé és bárki által felismerhetővé vált modern világunkban.

5 200 Ft

Ez a munka nem jelent forradalmat. Ez a leghalványabb értelemben sem jelenti még csak a kívánságát sem bármi ilyen dolog megdöntésének. Mindössze a reményt jelenti, hogy az Ember újra lábra tud állni, és meg tudja önmagát találni egy nagyon összezavarodott, mechanikus társadalomban, és vissza tud nyerni némi boldogságot, őszinteséget, némi szeretetet és kedvességet önmaga számára, amivel teremtetett."
– L. Ron Hubbard

Az Ember az idők kezdete óta dédelgette a reményt, hogy nagyobb szabadságot érhet el; hogy az életben több rejlik, mint a hétköznapok kufárkodása a haszon reményében. A remény, melyet századokon át a legnagyobb vallási vezetők fogalmaztak meg, időről időre új erőt adott neki, hogy szembenézzen a jövővel. De gyakorlati eszközök híján, amelyekkel e reményt valóra válthatta volna, a nagyobb szabadság elérésének célja a legtöbb – ha nem minden – ember számára távoli és elérhetetlen álom maradt.

A 20. század azután magával hozta a természettudományok gyors és példa nélkül álló fejlődését is, rengeteg új információt fedve fel az univerzummal kapcsolatban. Ugyanakkor azonban e tudományok kutatásaikat az anyagi világra korlátozták, figyelmen kívül hagyva, sőt tagadva az emberi lélek létezését.

Ez volt az a környezet, amelyben L. Ron Hubbard huszonöt évnyi, az Ember talányának megoldását célzó kutatását lefolytatta. A 20. századi tudomány eszközeit és módszertanát alkalmazva az évezredek vallási tanításaiban felhalmozott tudásra, annak megértésére törekedett, hogy pontosan ki és mi az Ember.

1952-ben azután történelmi jelentőségű felfedezést tett. Nem csupán hittel, hanem tényleges bizonyítékokkal támasztotta alá, hogy valóban létezik egy halhatatlan szellem, amely korlátlan túlélési képességgel rendelkezik – a tudatosság tudatosságának egysége, amely maga az egyén. Ugyanezekkel a tudományos módszerekkel L. Ron Hubbard azt is felfedezte, hogy képes nyomon követni a tudatosság tudatossága egységének életét… életről életre.

Ezek a figyelemre méltó felfedezések nem kevesebbet jelentettek, mint a rég áhított találkozási pontot tudomány és vallás között, ahol a tudomány biztosította a technológiát, hogy megtaláljuk az Ember számára a lelket, amelyet oly hosszú időn át megtagadott tőle. És ezzel a vallás sok ezer évnyi hite kézzelfogható valósággá vált, amely bármely egyén számára elérhető itt és most.

Egy új vallás született tehát, az első teljesen gyakorlati vallás a világon: a Szcientológia.