Londoni kongresszus a terjesztésről és a segítségről – előadások

Mielőtt a precleareknek nyereségük lehetne, érdeklődniük kell az esetük iránt. Ennek ellenére a legtöbb ember alatta van annak a szintnek, hogy bármiféle érdeklődést mutasson – még az élet sem igazán érdekli őket. Visszakövette ezt az alapokig, és úgy találta, hogy a Segítség tényezője a tényező, pontosabban fogalmazva: a segítségre tett korábbi kísérletek olyan gyakran vallottak kudarcot, hogy a legtöbb ember úgy érezte, hogy a segítség nem is igazán lehetséges. Ezért fejlesztette ki az ülés-előkészítő processzeket (azért ez a nevük, mert bármiféle ülés elkezdődése előtt voltak szükségesek): a precleareket el kellett juttatni addig a pontig, ahol tudják, hogy a segítség lehetséges, és ahol már érdekli is őket az, hogy segítséget kapjanak!

43 000 Ft

„Nagyjából az egyetlen ártó tett, amelyet most elkövethetünk a Szcientológiában, ha nem terjesztjük megfelelően. Az ember felelőssége egyszerűen azért nem állhat meg ott, hogy csak a saját maga számára tudjon, mert egy olyan világhoz van odakötözve, amelyik nem tud." – L. Ron Hubbard

A történet 1960 nyarán kezdődött, alig egy évvel azután, hogy Ron valamennyi kutatás és terjesztés központi főhadiszállásaként megalapította Saint Hillt.

A technológia addigra már hatalmas lépéseket tett előre. Először a koauditálással történő széles körű Clearré tétel eszközeivel (Théta-Clear kongresszus), azután következett a Felelősséggel kapcsolatos áttörés, és annak az Ártó tettekkel és Visszatartásokkal foglalkozó technológiája, amely bármelyik esetet és bármelyik dinamikát előremozdított (Az ember állapota kongresszus). Azzal, hogy ezeket az áttöréseket a világ minden táján alkalmazták, a szcientológusok száma alig tíz hónap alatt megduplázódott.

L. Ron Hubbard következő felfedezése ugyanakkor példátlan növekedést vetített előre. Ez ugyanis valóban a terjesztés varázsképlete volt.

Mindez abból a tényből fakadt, hogy egy olyan létező technológia alkalmazásához, amely ekkor már bármely esetet képes volt egyenesen eljuttatni a Clear állapotba, az egyetlen akadályt a preclear ülésbe vitele jelentette. Ám, ahogy azt hamarosan bejelentette:

„Elgondolkodtál-e már valaha is azon, hogy hogyan vegyél rá egy idegent arra, hogy auditáltassa magát? Szükséged volt-e már arra, hogy »eladd« a Szcientológiát egy ellenséges családtagnak, mielőtt valakit auditálhattál volna? Voltak már azzal problémáid, hogy valakit auditálj? Nos, akkor igazán szívesen fogod hallani, hogy az általam kidolgozott anyaggal ezeket a problémákat legyőztük.”

Ez a fejlesztés teljesen új dolog volt: Ülés-előkészítő processzek – azért nevezték őket így, mert ezeket használták arra, hogy ülésbe vigyenek valakit:

„Ha ez a négy pont nincs jelen az ülésben, akkor az esetek nagy számában valószínűtlen, hogy bármilyen valódi, tartós nyereséget fognak elérni.”

Ez a négy tényező a Segítség, Kontroll, Kommunikáció és Érdeklődés volt – olyan erőteljes gombok, hogy „halálos kvartett”-nek nevezte őket. És ami még fontosabb, ezek a tényezők nemcsak ahhoz szükségesek, hogy az ülés megtörténhessen, hanem ezek jelentették egyben a terjesztés megoldásának kulcsát is. Mivel, ahogyan azt L. Ron Hubbard felfedezte, ugyanazok a tényezők, amelyek megakadályozzák a lényt abban, hogy érdeklődjön a saját esete iránt, abban is megakadályozzák, hogy érdeklődjön a Szcientológia iránt. És azért tette ezután széles körben közzé a technológiát, hogy minden szcientológus használja:

„Annak az oka, hogy korunkban az emberek nem szökkennek fel, amikor egy új és megdöbbentő tudományról teszünk említést nekik, abban rejlik, hogy ezeknek az embereknek a többsége három lépcsőfokkal az alatt van, hogy képes lenne érdeklődést tanúsítani.”

És bár L. Ron Hubbard ezután aprólékosan, lépésről lépésre elmagyarázta a halálos kvartett alkalmazását a terjesztésben – szóról szóra azt, hogy „hogyan csináld” –, semmi sem volt ahhoz fogható, amit ezután adott át.

A helyszín a Londoni nyílt esti előadások volt, mert ezeken a közönségnek szóló előadásokon mindenkit szívesen láttak – különösen a nem-szcientológusokat. Így aztán a résztvevők között voltak szcientológusok, a barátaik, illetve olyan emberek, akik soha nem hallottak a témáról. Így történt, hogy a londoni Tottenham Court Roadon az Empire Roomsban előadta és bemutatta, hogy ezeket a tényezőket használva hogyan lehet újjáéleszteni bárki érdeklődését az élet iránt. És ahogy ezek az előadások megmutatták, az ülés-előkészítés tényezői nemcsak annak eszközét jelentik, hogy az emberek „ülésbe” kerüljenek, hanem önmagukban magának az életnek a felélesztésére is használhatóak. A legfontosabb pedig a segítség tényezője volt:

„Ez annyira alapvető, hogy az élet azért élet, az emberek azért vannak együtt, a fű azért nő, a fák azért nőnek, az eső minden jel szerint azért esik, és minden más – ez mind azért van, hogy segítsen valakinek.”

Ezután a szcientológusoknak megtartotta a Londoni kongresszust a terjesztésről és a segítségről a londoni Royal Commonwealth Society Hall-ban. Augusztus 7-én bemutatta az „ülés-előkészítés” erőteljes mivoltát mind az auditálással, mind a terjesztéssel kapcsolatban. Ezen a ponton senkinek sem kerülhette el a figyelmét ennek a technológiának a jelentősége abban, hogy megvalósítsunk egy magasabb célt, az új civilizáció megteremtését:

„De teljesen eltekintve az auditálástól, ha minden társunkkal rendbe hoznánk ezeket a pontokat, vagy ha rendbe hoznánk ezeket minden csoportban – nem számít, hogy milyen csoportban, családi, üzleti, katonai, nem számít, hogy milyen –, ha rendbe hoznánk csupán ezeket a dolgokat, akkor az gyakorlatilag Clearré tett csoportként működne, függetlenül azoknak az embereknek az állapotától, akik alkotják, ami egészen figyelemreméltó.”

Itt tehát két előadás-sorozat van egyben – a technológia maga és teljes használata a terjesztés során. Ez az a technológia, amely a mélyen gyökerező apátia magjáig hatol, és amely nélkül a Föld népei soha nem tehetnék meg az első lépésüket. Ezért ez a kongresszus az igazi bolygószintű segítség kulcsa.

DÁTUM:
1960. június-augusztus

HELYSZÍN:
London, Anglia

TARTALOM:
• 7 CD előadás
• Átiratok
• Teljes szójegyzék
• Részletes tárgymutató
• Kiegészítő füzet az előadásokban említett, illetve más, abból az időszakból származó idetartozó kiadványokkal

NYELVEK:
angol, dán, francia, görög, héber, holland, japán, kínai (hagyományos), magyar, német, norvég, olasz, orosz, portugál, spanyol, spanyol (latin-amerikai), svéd