Második dinamikáról: szex, gyerekek és a család CD

A Második dinamika, a késztetés, hogy túléljünk a családért és a jövő generációkért, hosszú ideig volt rejtélyek és zűrzavar forrása. Tehát nem kis áttörés, hogy végül választ kaptunk arra a kérdésre, hogy hogyan érjünk el bőséges túlélést az életnek ezen a kulcsfontosságú területén. Bárki felfedezheti, hogy mi is igazából a Második dinamika, és megértheti, hogy pontosan hogyan kapcsolódik az élete többi részéhez. Így, akár egyénként, akár egy párkapcsolatban, akár egy család tagjaként, végre ki tudja aknázni az ebben a dinamikában rejlő teljes boldogságot.

5 200 Ft

A család egyszerűen egy csoport a szexuális öröm céljára és a gyerekek felnevelése céljára és az önmagunk közötti kölcsönös gazdasági előnyök céljára. Tudjátok, ez egy kis csoport. Ennélfogva itt van ez a tényleges csoport. A nép sehol sem lenne a család nélkül."
– L. Ron Hubbard

Az Ember megértését célul kitűző kutatása során L. Ron Hubbard felfedezte, hogy a létezésnek van egy közös nevezője: Túlélni! Nem számít, hogy az egyének milyen változatos tapasztalatokkal rendelkeznek, illetve milyen változatos tevékenységeket folytatnak, mindenki a túlélésre törekszik, és ez az egyetlen közös nevezője minden életnek.

Ezután még közelebbről megvizsgálva az életet, felfedezte azt is, hogy a túlélés nyolc elkülönülő késztetésre, illetve hajtóerőre bomlik, amelyet Nyolc dinamikaként ismerünk. Röviden, az egyén túlélésre törekszik önmaga számára (1.), a család és a jövő generáció érdekében (2.), a csoportjáért (3.), az Emberiségért (4.), minden élő organizmusért (5.), a fizikai univerzumért (6.), szellemként vagy a szellemek érdekében (7.) és a Legfelsőbb Lényért, illetve a végtelenségért (8.).

A Második dinamika hosszú ideig volt rejtélyek és zűrzavar forrása, nem kis részben annak köszönhetően, hogy az Ember korábbi tanulmányai a szexet tévesen a létezés egyetlen céljának tekintették, és ezzel egy időben ezt tartották az irracionalitás elsődleges forrásának. Mit sem tudva a Nyolc dinamikáról, ezek a terapeuták sok ember kudarcát okozták nemcsak a Második dinamikán, hanem az életben magában is. Azt, hogy az elméleteik nem voltak működőképesek, bizonyítja a kudarcot vallott emberi kapcsolatok, tönkrement otthonok és problémákkal küszködő fiatalok nagy száma napjainkban.

Annak ellenére, hogy ez csak egyetlen dinamika a nyolc közül, a Második dinamika természetesen mindenki számára fontos. Tehát nem kis áttörés, hogy végül választ kaptunk arra a kérdésre, hogy hogyan érjünk el bőséges túlélést az életnek ezen a kulcsfontosságú területén. Ezzel a tudással bárki felfedezheti, hogy mi is igazából a Második dinamika, és megértheti, hogy pontosan hogyan kapcsolódik az élete többi részéhez. Így, akár egyénként, akár egy párkapcsolatban, akár egy család tagjaként, végre ki tudja aknázni az ebben a dinamikában rejlő teljes boldogságot.