Öt létállapot CD

L. Ron Hubbard az állapotok elkülönítése és azonosítása közben felfedezte az eszközöket arra, hogy a „sorsot” örökre el lehessen távolítani az Ember pályájáról. Az út ehhez az állapotformulák teljes alkalmazásán keresztül vezet: ezek a Válság, a Normál, a Bőség, a Hatalomváltás és a Hatalom. Ebben a fordulópontot jelentő előadásban Ron feltárja, hogy miért jelentik az állapotok és azok formulái nem csak ennek az univerzumnak az esszenciáját, hanem magának a túlélésnek a lényegét, ugyanis a helyes képlet ugyanilyen elkerülhetetlenül vezet terjeszkedéshez és végül a Hatalom állapotához. És ez a túlélés.

5 200 Ft

„Nem létezhet olyan állapot ebben az univerzumban, ahol nincs növekedés, és nincs csökkenés. Azaz egy teljesen stabil állapot – ilyen széltében-hosszában sehol nincs ebben az univerzumban. Nincs semmi, ami mindig ugyanaz maradna."
– L. Ron Hubbard

Érvényességük mind a MEST-re, mind az életre nézve egyetemes, ám ismeretlen és emiatt láthatatlan befolyásukat sokáig a sors szeszélyének tulajdonították. Valóban, egyének buktak el, szervezetek omlottak össze, birodalmak sorvadtak el, és civilizációk váltak semmivé – mind annak a tudásnak a hiánya miatt, amelyet L. Ron Hubbard e mérföldkő jelentőségű előadása tartalmaz, lerántva a leplet az állapotok és formuláik felfedezéséről.

A kutatásnak ugyanazon ösvényéből kiemelkedve, amely a Fokozati táblát és a Clearhez vezető utat is létrehozta, az állapotok azok a természeti törvények, amelyek minden dolog létezését irányítják, az atomoktól a galaxisokig, az algáktól az Emberig. De míg a MEST e törvények okozata, az életnek megvan a képessége arra, hogy előnyt kovácsoljon ezekből. Ugyanis L. Ron Hubbard az állapotok elkülönítése és azonosítása közben felfedezte az eszközöket arra, hogy a „sorsot” örökre el lehessen távolítani az Ember pályájáról. Az út ehhez az állapotformulák teljes alkalmazásán keresztül vezet, amelyek közül mindegyik egy meghatározott állapotra vonatkozik. Ezek a Válság, a Normál, a Bőség, a Hatalomváltás és a Hatalom.

Ebben a rendkívüli jelentőségű előadásban L. Ron Hubbard részletezi ezeknek a korábban nem ismert állapotoknak az összetevőit csakúgy, mint a hozzájuk tartozó formulák alkalmazását. És – ahogyan azt elmondja – ezek nemcsak ennek az univerzumnak az igazi építőanyagát jelentik, de magának a túlélésnek a leglényegesebb részei is. Ugyanis, míg a rossz képlet alkalmazása elkerülhetetlenül az egyén vagy a csoport zsugorodásához vezet, a helyes képlet ugyanilyen elkerülhetetlenül vezet terjeszkedéshez és végül a Hatalom állapotához. És ez a túlélés.