Akció!

Phoenix lectures (Phoenix-i előadások CD)

Itt van tehát a teljes Szcientológia átfogó képe. Miután Az emberi képesség megteremtése című könyvben rendszerbe foglalta a Szcientológiát, L. Ron Hubbard tartott egy félórás előadásokból álló sorozatot, amely kimondottan a könyv teljes mértékű áttanulmányozásához tartozik. Kezdve az alapokkal, amelyre a technológia épül – Axiómák, Létállapotok, Konsziderációk és mechanikák –, egészen az Intenzív eljárásmód processzeiig, Ron tizenkét előadást szán csak a thetán exteriorral foglalkozó 1-es út processzeire, a teljes témát kifejti, és fogalmi megértést ad a tudás tudományával és a természetes állapot OT-képességeivel kapcsolatban. Itt vannak tehát azok a szilárd alapok, amelyen minden más nyugszik a Szcientológiában, beleértve a vallás átfogó hitvallásának és örökségének kimerítő tárgyalását (A Szcientológia általános háttere). Ez tehát korszakalkotó előadás-sorozat magáról a Szcientológiáról, illetve minden jövőbeli kutatás megalapozása.

110 500 Ft

„A fő dolog, amelyet máig feltártunk, a beingness állapota, amellyel valaki valójában rendelkezik. Olyan spekulációk helyett, hogy van-e az Embernek lelke, vagy nincs, nekünk adataink vannak. Pontosan tudjuk, mi a thetán, rettentő sok dolgot nagy pontossággal tudunk.” – L. Ron Hubbard

Phoenix, Arizona állam, Egyesült Államok, 1954: L. Ron Hubbard az elmúlt év során szinte folyamatosan kutatott, előadásokat és csoportauditálásokat tartott. E felfokozott tevékenység egy olyan ősi cél irányában zajlott, amely egyidős az Emberrel: az emberi szellem felszabadítása.

E tevékenység középpontjában egy új képzési terv állt: a haladó klinikai tanfolyamok (ACC-k), amelyek mély betekintést nyújtottak egyrészt az elme és a szellem jelenségeibe, másrészt a kutatás és vizsgálódás alapjaiba. Csoportokban iratkoztak be a képzett auditorok a hathetes tanulási és koauditálási időszakokra, amelyeket a L. Ron Hubbard által végzett személyes oktatás és előadások kísértek. Ez a képzés szakadatlanul folyt. Valójában egy kilenc hónapos időszak alatt hét egymást érő ACC-t tartott, több mint 450 előadással.

A képzésnek két célja volt: először is, hogy magukat az auditorokat exteriorizált állapotba hozzák, másodszor pedig, hogy növeljék a hajlandóságukat és képességüket arra, hogy auditálással másokat ebbe az állapotba juttassanak. A 7. ACC-re, és pontosan e célok végett, L. Ron Hubbard sikeresen véglegesített egy szabályos processzingprogramot, amellyel bármely auditor – még ha viszonylag kevés képzéssel rendelkezett is – képes és kész volt arra, hogy szabaddá tegyen másokat. Ezzel nemcsak a képzés stabilizálódott, hanem meg tudta tenni a következő bejelentést:

„Most, az 1954-es évben, olyan eljárásaink vannak, amelyek – még ha csoportokon végzik is – tömegestől teremtik meg azt a létállapotot, amelyet 2500 évvel ezelőtt néhány kiválasztott vaktában keresgélt. Jobban uraljuk az élet jelenségeit, mint eddig bárki.”

E szavak nyomán L. Ron Hubbard arra vállalkozott, hogy nehezen elért felfedezéseit egy tömör, ám átfogó tanfolyam formájába öntse, amit minden szcientológus gyorsan fel tud fogni. Más szóval, azon volt, hogy teljes panorámaképet nyújtson a Szcientológiáról.

Erre való tekintettel összeállított egy standardizált tankönyvet, az Auditorok kézikönyvét, amely most Az emberi képesség megteremtése: Kézikönyv szcientológusoknak címen ismert. A könyv kísérőjeként ezután 1954 júliusában megtartott egy félórás előadásokból álló sorozatot, amely felölelte a Szcientológia elveit, gyakorlatát és tanítását.

Az elkövetkező hónapok során további előadásokkal egészítette ki ezt a történelmi jelentőségű sorozatot. Elsőként augusztusban felvett négy előadást az Axiómákról, majd októberben további tizenkét előadást, amelyek egyenként tárgyalták az 1-es út összes legendás thetán exterior processzét.

Az előadások végső összeállítása – amelyet L. Ron Hubbard személyesen válogatott össze, és amelyet Phoenixi professzionális tanfolyami előadások címmel széles körben kiadtak a szcientológusoknak – hamarosan a Phoenixi előadásokként vált ismertté.

Ez tehát a Szcientológia összefoglalása, azoké az elveké, amelyeken a tárgy nyugszik, a vallásnak és a vallás örökségének teljes körű bemutatása, és ezért lett ez az átfogó előadás-sorozat magáról a Szcientológiáról.

Ezek az előadások ugyanolyan meghatározóak, mint amilyen örök érvényűek, és ezek alkotják L. Ron Hubbard mérföldkő jelentőségű áttekintését a Szcientológia vallásról, annak alapjairól, az Axiómákról és olyan igazságokról, amelyek először tették lehetővé a születés és halál végtelen körforgásából való megszabadulást.

DÁTUM:

1953. július - október

HELYSZÍN:

Phoenix, USA

TARTALOM:

• 42 CD előadás
• Átiratok
• Teljes szójegyzék
• Részletes tárgymutató
• Kiegészítő füzet az előadásokban említett, illetve más, abból az időszakból származó idetartozó kiadványokkal

NYELVEK:

angol, dán, francia, görög, héber, holland, japán, kínai (hagyományos), magyar, német, norvég, olasz, orosz, portugál, spanyol, spanyol (latin-amerikai), svéd

Érdekelhetnek még…

  • Emberi képesség megteremtése

    10 000 Ft12 000 Ft