Akció!

Special Course in Human Evaluation (Különleges tanfolyam az emberi értékelésről) – Lecture course

Kire számíthatunk? Kiben bízhatunk? Ki lesz értékes barát vagy megbízható társ számunkra? A Különleges tanfolyam az emberi értékelésről előadásokban L. Ron Hubbard bemutatja, hogy hogyan alkalmazhatja A túlélés tudománya technológiáját és Az emberi értékelés Hubbard-féle táblázatát a saját dinamikáira. Megtanulja szakértően használni a Tónusskálát, hogy egyetértést, együttműködést és cselekvést érjen el. Tehát ne találgasson az emberekkel kapcsolatban! Ismerje ki őket, és tudja, hogyan bánjon velük!

2 890 Ft

IDŐTARTAM:

4 nap teljes időben

NYELVEK:

angol, dán, francia, görög, héber, holland, japán, kínai (hagyományos), magyar, német, norvég, olasz, orosz, portugál, spanyol, spanyol (latin-amerikai), svéd

TELJES LEÍRÁS:

Kire számíthatunk? Kiben bízhatunk? Ki lesz értékes barát vagy megbízható társ számunkra? A Különleges tanfolyam az emberi értékelésről előadásokban L. Ron Hubbard bemutatja, hogy hogyan alkalmazhatja A túlélés tudománya technológiáját és Az emberi értékelés Hubbard-féle táblázatát a saját dinamikáira. Megtanulja szakértően használni a Tónusskálát, hogy egyetértést, együttműködést és cselekvést érjen el. Tehát ne találgasson az emberekkel kapcsolatban! Ismerje ki őket, és tudja, hogyan bánjon velük!

A Dianetika: A szellemi egészség modern tudománya utolsó fejezetében L. Ron Hubbard arról írt, hogy hogyan alkalmazható a Dianetika széles körben a Harmadik dinamikára. A végső cél: egy háború nélküli világ, ahol az Emberiség magasabb célok felé törhet.

1950 őszére – miközben több száz Dianetika csoport és szervezet terjeszkedett egy rendkívül aberrált bolygón – égetően szükségessé vált egy ilyen technológia, így nekilátott, hogy rendszerbe foglalja a Csoport-Dianetika alapvető törvényeit. Amint azt akkoriban megfogalmazta:

„A Dianetika egyre csak fejlődött, nemcsak az egyéni processzing területén, hanem az összes többi dinamikán is. Rá kell jönnünk, hogy minden dinamika egy-egy teljes tárgykör. És két-három hónapja ráébredtem, hogy a Harmadik dinamikát még nem is vizsgáltuk meg alaposan. Egy teljes tudomány bújt meg a Harmadik dinamikában; egy teljes tudomány.”

Ettől kezdve párhuzamosan haladt az Első és a Harmadik dinamika kutatása, és a két területen folytatott tanulmányok egymást erősítették. Annak felfedezése, hogy az Életenergia a fizikai univerzumtól elkülönülten létezik, még világosabbá tette a csoport valódi természetét: a csoport maga is egy életentitás, amely teljesen eltérő a fizikai univerzumtól. Ezenkívül az egyénhez hasonlóan a csoport is megkísérli meghódítani a fizikai univerzumot, és az ennek során elszenvedett minden egyes kudarcot enturbuláció és a tónus csökkenése követi.

E felfedezéseket egy korszakalkotó esszésorozatban foglalta össze, amelynek részeiben leírja, hogyan kell magas tónusú csoportot létrehozni és fenntartani. Ezek közé tartozik az „Esszé a tekintélyelvűségről” és az „Esszé a menedzsmentről”.

De mivel a csoport túlélése függ a csoport és az egyén tónusszintjétől is, L. Ron Hubbard valami mással is szolgált. Ez a valami pedig ebből a tényből következett: éppúgy, ahogy egy auditornak képesnek kell lennie kiértékelni egy preclear esetállapotát, ugyanúgy egy csoportnak is képesnek kell lennie kiértékelni tagjai állapotát, és ezáltal előre jelezni a jövőbeli viselkedésüket.

Így 1951 elején a kaliforniai Palm Springs-i otthonában elkezdte feltérképezni az emberi emóció, jellem és reakció megnyilvánulásait a túlélés minden szintjén. E munka csúcsát a nagy jelentőségű Emberi értékelés Hubbard-féle táblázata és a hozzá tartozó teljes tankönyv, A túlélés tudománya jelentette.

Miután már rendelkezésre állt ez a technológia, tervbe vett egy Különleges tanfolyamot az emberi értékelésről az újonnan megnyílt wichitai Dianetika Alapítványnál. A technológia iránti óriási igényt bizonyítja, hogy az Alapítvány tanulóin kívül Wichita számos városi vezetője és gyártulajdonosa is részt vett a tanfolyamon.

Az 1951. augusztus 13-án kezdődő előadás-sorozaton L. Ron Hubbard feltárta mindazt, amit az emberi viselkedéssel kapcsolatban mind az Első, mind a Harmadik dinamikán felfedezett: az életerő természetét és fizikai univerzumbeli szerepét, a Nyolc dinamika kölcsönhatását, a csoportbeli ARK életbevágó fontosságát, valamint a Tónusskála és Az emberi értékelés Hubbard-féle táblázata alkalmazását az összes dinamikán.

Ezek az előadások, amelyek L. Ron Hubbard mérföldkő jelentőségű technológiáját tartalmazzák az emberi értékelés tárgyában, hatalmas lépést jelentenek annak a harmadik dinamikás technológiának a valóra váltásában, amit először 1950-ben posztulált.

Érdekelhetnek még…

  • Túlélés tudománya – előadások

    43 000 Ft
  • Túlélés tudománya

    11 000 Ft14 000 Ft